Skip to main content

Júlia Martín Badia

Universitat de Barcelona
Dept. d'Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil

Actualment sense vinculació

ADHUC—Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat: tècnica de recerca / research technician / técnica de investigación (01/10/2017 - 31/07/2018)

Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures: tècnica de recerca / research technician / técnica de investigación (01/10/2017 - 31/07/2018) 

 

01/10/2017 - 31/07/2018 Personal d'administració i serveis, Universitat de Barcelona