Skip to main content

Prevenció i detecció de les violències de gènere durant l’embaràs: de la violència masclista a la violència obstètrica

Data de inici
01/01/2017
Data de finalització
01/01/2019
Referència
2016ACUP0083
Institució
Obra social "la Caixa"
Programa
RecerCaixa
Projectes de recerca
IP
Josefina Goberna
(ADHUC–Universitat de Barcelona)
Equip investigador
Margarita Boladeras Cucurella
(Universitat de Barcelona)
-
Analía Gómez Fernández
(Universitat de Barcelona / Institut Català de la Salut)
-
Mónica Isidro Albadalejo
(Institut Català de la Salut)
-
Noemí Obregón Gutierrez
(Universitat de Barcelona, Parc Taulí)
-
Montserrat Payà Sánchez
(Universitat de Barcelona)
Personal tècnic de recerca
Nom
Júlia Martin Badia
Afiliació
(ADHUC–Universitat de Barcelona)
Resum

El projecte pretén aprofundir en la identificació de comportaments patriarcals i de violència simbòlica en l'atenció al part.
A Espanya, la proporció de dones que reconeix haver patit violència masclista ha passat d'un 5,1% el 1999 a un 12,5% el 2015. Les greus conseqüències per a la salut de la dona s’amplien quan es produeix durant l'embaràs, podent afectar també el fetus. S'estima que entre un 7,7 i un 21% d’embarassades la pateixen, però sovint no es detecta. Tanmateix, l'entorn sanitari també pot ser generador de violència vers les dones. Això ens porta a un concepte menys conegut: la violència obstètrica.
Aquest projecte pretén un treball conjunt amb els professionals de salut, mitjançant un procediment d’investigació-acció amb la voluntat de millorar l'atenció sanitaria, així com dissenyar i validar un programa formatiu que abordi la detecció i correcta actuació davant els casos de  violència envers les dones, així com en la prevenció i identificació dels comportaments patriarcals a l’entorn sanitari.

Objectius

  1. Sensibilitzar les llevadores d’atenció primària implicades en el seguiment de l’embaràs, en la detecció i  abordatge de la Violència masclista. 
  2. Aprofundir en la identificació de comportaments patriarcals i de violència simbòlica en l’atenció al part i promoure canvis que permetin un tracte humanitzat i respectuós amb la dignitat i el dret d’autonomia de les dones.
https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/4572