Skip to main content

Júlia Vernet Gaudes

Universitat de Barcelona
Departament de Filosofia

Actualment sense vinculació

02/04/2020

ADHUC—Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat: estudiant de llicenciatura / graduate student (01/10/2019 - 31/05/2020)

Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures: estudiant de llicenciatura / graduate student (01/10/2019 - 31/05/2020)

 

01/10/2019 - 31/05/2020 Beca de colaboraciónMinisterio de Educación y Formación Profesional

Universitat de Barcelona