Skip to main content

Pablo Cáceres Silguero

Universitat de Barcelona

ADHUC—Universitat de Barcelona: tècnic de recerca / research technician / técnico de investigación (15/10/2015 - 31/10/2016; 10/04/2017 - 10/10/2017)

Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures: tècnic de recerca / research technician / técnico de investigación  (15/10/2015 - 31/10/2016; 10/04/2017 - 10/10/2017)  

 

15/10/2015 - 31/10/2016; 10/04/2017 - 10/10/2017 Personal d'administració i serveis, Universitat de Barcelona