Skip to main content

Sara Baila Bigné

Universitat de Barcelona
Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

Investigadora predoctoral FI

Sara BAILA BIGNÉ és investigadora predoctoral d’ADHUC Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat. Graduada d’honor en l’itinerari d’estudis anglesos i francesos de Llengües i Literatures Modernes en l’Universitat de Barcelona (2019) i màster en Construcció i Representació d'Identitats Culturals per la Universitat de Barcelona (2020), la seva recerca gira entorn a la construcció de l’empatia en la narrativa. La seva tesi, dirigida per la Dra. Cristina Alsina, planteja una intersecció entre la teoria dels afectes i la teoria de la literatura per tal d’ explorar la representació empàtica de personatges immorals en la literatura nord-americana contemporània. 

Text informat per la investigadora
07/05/2021

ADHUC—Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat: investigadora predoctoral / predoctoral researcher (01/05/2021 -)

Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures: investigadora predoctoral / predoctoral researcher (01/05/2021 -)

 

01/05/2021 - FI-DGR 2021, Ajut per a la contractació de personal investigador novell, AGAUR, Generalitat de Catalunya

A / To Universitat de Barcelona

https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/5593