Skip to main content

Lectora fa una crida d'articles per al número 25

Convocatòria

15/12/2018

El dossier 25 de Lectora. Revista de dones i textualitat corresponent al 2019 tindrà com a títol "¿Una empresa de mujeres? Construir la re(d)pública de las letras: editoras iberoamericanas contemporáneas". Aquest dossier proposa la problematització d’uns estudis literaris més atents als textos i contextos artístics que a les condicions de producció, distribució i canonització d’un camp professional regulat per normes implícites, així com per tensions i interessos determinats per la seva doble naturalesa cultural i literària. El dossier està obert a contribucions que aprofundeixin en la importància de ser editora i en els processos de construcció d’aquesta categoria en el camp literari contemporani. Pura Fernández (Consejo Superior de Investigadores Científicas, CSIC) serà l'encarregada de coordinar el dossier. La data límit per a la recepció d’articles, tant pel dossier com per la miscel·lànea i les ressenyes, serà el 15 de desembre de 2018. Lectora proporciona accés lliure immediat als seus continguts basant-se en el principi que el fet de posar la recerca en lliure accés de manera gratuïta afavoreix l’intercanvi global del coneixement.