Skip to main content

Lectora 25: Editores iberoamericanes, poetes catalanes i Sara Ahmed

Publicació

S’ha publicat el número 25 de Lectora: revista de dones i textualitat. Aquest volum inclou un dossier, editat per Pura Fernández (Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC), sobre les condicions de producció, distribució i canonització de l'edició, un camp professional regulat per normes implícites, així com per tensions i interessos determinats per la seva doble naturalesa cultural i literària. Sota el títol "¿Una empresa de mujeres? Construir la Re(d)pública de las Letras: editoras iberoamericanas contemporáneas", es pretén aprofundir en la importància de ser editora i en els processos de construcció d'aquesta categoria en el camp literari contemporani. El dossier inclou 14 articles d'11 institucions universitàries diferents, tant d’àmbit estatal com internacional, que s'ocupen, entre d'altres coses, de la tasca editora de dones com Eulàlia Ferrer, Clémentine Denné Schmitz, Faustina Sáez de Melgar, Patrocinio de Biedma, Julia Codorniu, Carmen Conde, María Cegarra Salcedo, Carmen Martín Gaite, Esther Tusquets, Nancy Bacelo i Remei Sipi Mayo. La secció miscel·lània aplega treballs sobre procesos de subjectivització a través de la construcció d'espais, l'obra de Manuel Puig i Carmelina Sánchez-Cutillas, o el feminisme liberal de figures públiques com Madonna, entre d’altres. La revista també reuneix les seccions habituals de ressenyes i creació, on apareix una antologia de les poetes catalanes més recents, compilada per Meritxell Matas (Universitat de Barcelona), i la secció de traducció, amb la publicació en espanyol de "Fatalismo queer" i "Una armada feminista", de Sara Ahmed, preparada per Mayte Cantero (Universitat Autònoma de Barcelona).