Skip to main content

La gravetat i la gràcia

Publicacions

5 de maig de 2021

Fragmenta Editorial publica el llibre La gravetat i la gràcia de Simone Weil, en català. La traducció i la presentació és a càrrec de Pau Matheu. Aquest llibre és una tria —feta per l'escriptor Gustave Thibon— de fragments procedents dels quaderns manuscrits de Simone Weil. La seva publicació l'any 1947 va provocar una autèntica commoció en la intel·lectualitat europea, i constitueix encara avui, per moltes persones, la via d'entrada al pensament ric, fecund i paradoxal de la filòsofa francesa. L'obra constitueix un profund convit a conèixer la veritat espiritual d'una filòsofa que va viure la seva vida en clau profètica i mística, esclava de la gravetat i alliberada per la gràcia.