Skip to main content

Edició digital de "S'homos" (1991-1996), del Colectivo Gai de Compostela

Publicació

28 de juny de 2021

Es publica l'edició digital de S'homos, publicació editada entre 1991 i 1996 pel Colectivo Gai de Compostela (CGC), Té com a objectiu servir d'instrument de concienciació, difusió, denúncia, crítica, reflexió i debat envers les discriminacions contra gais així com lesbianes, bisexuals i transexuals. Vol ser una eina de lluita sense oblidar la part lúdica i celebrativa per a la consecució de l'alliberament sexual ple.

 

L'edició digital ha estat coordinada per Helena González Fernández (ADHUC-Universitat de Barcelona) i Mariám Mariño Costales (Consello da Cultura Galega) dins la col·lecció "A Saia: publicacións periódicas feministas i LGTBIQ+" i és un resultat dels projectes “Tránsfugas y parias modernas: género y exclusión en la cultura popular del s. XXI” (FEM2017-83974-P MINECO / AEI / ERDF, UE) i “Memorias de las masculinidades disidentes en España e Hispanoamérica" (PID2019-106083GB-I00).