Skip to main content

Aula MOOC

Referència
2017PID-UB/008
Programa
Avaluació de la Innovació Docent (CAIDUB / RIMDA)
Institució
Universitat de Barcelona
Durada
2017-2019
Projectes d'innovació docent
IP
Maria Adela Fargas Peñarrocha
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
Resum
Aquest projecte es proposa millorar de l'aprenentatge de la docència presencial amb la utilització d'un MOOC.

Objectius del projecte d'innovació docent

  1. Provar la millora de l'aprenentatge a través de la utilització d'un MOOC fet pel mateix equip sol·licitant, a l'aula presencial. Aquest MOOC és el que porta per títol The Mediterranean, a space of exchange. From the Renaissance to Enlightenment (actualment i fins al setembre a COURSERA; reconegut per AGAUR amb el Projecte Ref. 2014MOOC00047).
  2. Fomentar l'e-learning i la semi-presencialitat a la Universitat de Barcelona. Dissenyar activitats d'Avaluació Continuada a través de l'ús del MOOC.
  3. Fomentar l'aprenentatge per competències transversals (capacitat de síntesi, comunicació oral, tractament de la informació, autoaprenentatge) amb un ús interactiu del MOOC a l'aula.
  4. Motivar l'alumnat envers suports d'aprenentatge virtuals Inserir l’alumnat en un aprenentatge i una construcció de coneixement amb vocació i capacitat globalitzadora (de fet una eina que els ha de resultar necessària en el moment de la seva professionalització, un dels grans reptes de l’EEES).