Skip to main content

El gènere en l'avaluació de competències a l'àrea d'Humanitats: complements a Lletra de Dona

Data de inici
01/01/2013
Data de finalització
01/01/2013
Referència
1600-02
Institució
Institut de Ciències de l’Educació, Universitat de Barcelona
Programa
Convocatòria REDICE-12, Programa de recerca en docència universitària | Acció complementària REDICE-ACCIO-13-19
Projectes d'innovació docent
IP
Elena Losada Soler
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
Equip investigador
Cristina Alsina
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
-
Rodrigo Andrés
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
-
Francesco Ardolino
(Dept. Filologia Romànica-Universitat de Barcelona)
-
Fina Birulés
(Seminari Filosofia i Gènere-Universitat de Barcelona)
-
Isabel Clúa
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
-
Helena González Fernández
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
-
María Xesús Lama
(Dept. Filologia Romànica-Universitat de Barcelona)
-
Joana Masó
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
-
Rosa Rius
(Seminari Filosofia i Gènere-Universitat de Barcelona)
-
Marta Segarra
(Centre Dona i Literatura-Universitat de Barcelona)
Resum

Aquest projecte és continuació de dos projectes anteriors concedits a les convocatòries REDICE 2008 (A0801-14) i REDICE 2010 (1002-21), en els quals es van desenvolupar eines metodològiques interdisciplinars per tal d'aportar models de proves adients per a l'aprenentatge en entorns virtuals i l'avaluació continuada en assignatures d'Humanitats. Amb aquest nou projecte, en primer lloc, ens proposem analitzar i debatre sobre el gènere en l'avaluació de competències en obres de creació literària i pensament filosòfic, tenint en compte els dos instruments per a l'avaluació que ha desenvolupat l'equip de Lletra de Dona fins ara: la ressenya i el comentari crític. Amb aquest objectiu, la nostra intenció és elaborar fitxes de competències que siguin vàlides per a l'avaluació interdisciplinar de les assignatures de l'àrea de les Humanitats, prioritàriament en els  àmbits de la literatura i el pensament. En segon lloc, volem consolidar la feina ja iniciada amb el seguiment en grup de les activitats d’aprenentatge i els instruments d'avaluació desenvolupats per l'equip de Lletra de Dona.

Objectius

Els objectius que ens proposem en la convocatòria d'enguany, a més a més de consolidar aquests resultats obtinguts i reforçar les activitats en grup de l’equip docent, són:

  1. Analitzar i debatre sobre el gènere com a competència específica en l'avaluació de les assignatures de l'àrea de les Humanitats, prioritàriament en els àmbits de la literatura i el pensament.
  2. Elaborar fitxes per a la definició de les activitats d'aprenentatge, en les quals s’especifiquin les competències associades, els resultats que s'espera obtenir i com es reflecteix en l'avaluació de l'activitat.
  3. Consolidar els instruments d'avaluació desenvolupats fins ara per Lletra de Dona: la ressenya crítica i el comentari. Valorarem també amb l'equip docent la possibilitat de crear modalitats noves d'exercici avaluador que s'adapti millor als cursos inicials.
  4. Ampliar el corpus de ressenyes i comentaris crítics d'obres de literatura i pensament escrites per dones de totes les èpoques i llengües a la secció Lletra de Dona a partir d'una selecció dels resultats d'avaluació obtinguts en el curs.
https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/2575