Skip to main content

Diversitat de gènere, masculinitat i cultura a Espanya, Argentina i Mèxic

Data de inici
01/01/2016
Data de finalització
31/12/2019
Referència
FEM2015-69863-P
Institució
Ministerio de Economía y Competitividad
Programa
Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia
Projectes de recerca
IP
Rafael M. Mérida Jiménez
(ADHUC–Universitat de Lleida)
Equip investigador
Juan Vicente Aliaga
(Universitat Politècnica de València)
-
Antonio Caballero Gálvez
(Universitat Rovira i Virgili)
-
Estrella Díaz Fernández
(ADHUC-Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat)
-
José Antonio Frías Montoya
(Universidad de Salamanca)
-
Raúl García Sánchez
(Universidad Autónoma de Querétaro)
-
Humberto Guerra
(Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco)
-
Dieter Ingenschay
(Humboldt-Universität zu Berlin)
-
Santiago Joaquín Insausti
(Conicet-Universidad de Buenos Aires)
-
Mauricio List
(Universidad Autónoma de Puebla)
-
Elena Madrigal Rodríguez
(El Colegio de México)
-
José Maristany
(Universidad Nacional de La Pampa)
-
Alfredo Martínez-Expósito
(University of Melbourne)
-
Alberto Mira
(Oxford Brookes University)
-
Jorge Luis Peralta
(Universidad Nacional de la Pampa)
-
José Antonio Ramos Arteaga
(Universidad de La Laguna)
-
Leticia Romero Chumacero
(Universidad Autónoma de la Ciudad de México-Cuautepec)
-
Lukasz Smuga
(Uniwersytet Wroclawski)
Personal en formació predoctoral
Jorge Carrillo Flores
(ADHUC–Universidad de Guadalajara/Universitat de Lleida)
-
Carmen Medina Puerta
(ADHUC–Universitat de Lleida)
-
Guillermo Manuel Corral Manzano
(UNAM/Universitat de Barcelona)
Resum

Aquest projecte realitzarà una investigació sobre la masculinitat a partir de l'estudi de les representacions literàries, artístiques i cinematogràfiques a Espanya, Argentina i Mèxic (especialment des de 1970) creades per lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i transsexuals. Hom analitzarà un ampli ventall de creadors: referents indiscutibles de les cultures espanyola i hispanoamericanes de les darreres dècades al costat d'autors i autores més joves, l'obra dels quals, però, hagi obtingut una important projecció internacional, de manera que podrem aprofundir en la evolució individual i col·lectiva, geogràfica i generacional, de les transformacions dels models tradicionals de la masculinitat normativa. Malgrat que poden semblar òbvies les interrelacions culturals entre els països de parla espanyola al llarg de les últimes dècades, cal indicar que el marc lingüístic comú no suggereix que les produccions culturals d'Espanya, Argentina i Mèxic siguin casos paral·lels a priori; un dels objectius complementaris serà analitzar les similituds i diferències entre tots tres estats.

 

Per a més informació, podeu visitar la pàgina web del projecte.

 

Objectius

1 Investigar les representacions culturals de les "minories sexuals" (lesbianes, gais, transgèneres i transsexuals) a partir d'una anàlisi de la masculinitat a la producció artística de creadors espanyols i hispanoamericans, de diverses generacions i indubtable rellevància, a partir d'un corpus delimitat segons criteris específics.

2 Analitzar si aquestes representacions poden ser plenament valorades com reflexes o contra-discursos de la masculinitat hegemònica al llarg del període i en aquesta geografia cultural, i les característiques lingüístiques.

3 Ponderar la vàlua de l'adopció de la creació artística com indicador fiable dels canvis culturals presents durant el període a Espanya, Argentina i Mèxic, i investigar les raons de les diferències.

4 Valorar críticament el sentit i l'evolució de les creacions literàries, artístiques i audio-visuals al voltant de la diversitat sexual i de la masculinitat dins l'àmbit hispànic.

 

Foto: ©Jesús Martínez Oliva, Camuflaje (42x29, Collage fotográfico, 1995)
https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/4174