Skip to main content

Memòries de las masculinitats dissidents a Espanya i Hispanoamèrica

Foto: © Raúl García Sangrador, Ensayo anatómico, oli sobre tela, 100 x 150 cm, 2009
Data de inici
12/06/2020
Data de finalització
31/12/2024
Referència
PID2019-106083GB-I00
Institució
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades / Agencia Estatal de Investigación - MCIN/AEI/ 10.13039/501100011033
Programa
Convocatoria 2019 de “Proyectos I+D+i” en el marco del Programa Estatal de Generación de Conocimiento
Projectes de recerca
IP
Rafael M. Mérida Jiménez
(ADHUC–Universitat de Lleida)
Equip investigador
Juan Vicente Aliaga
(Universitat Politècnica de València)
-
Enrique Álvarez
(Florida State University)
-
César Cañedo
(UNAM)
-
Estrella Díaz Fernández
(ADHUC-Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat)
-
Javier Fernández Galeano
(Wesleyan University)
-
Josep-Anton Fernàndez Montoliu
(Universitat Oberta de Catalunya)
-
Francisco J. García Ramos
(Universidad Complutense de Madrid)
-
Raúl García Sánchez
(Universidad Autónoma de Querétaro)
-
Humberto Guerra
(Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco)
-
Geoffroy Huard
(CY Cergy Paris Université)
-
Dieter Ingenschay
(Humboldt-Universität zu Berlin)
-
Santiago Joaquín Insausti
(Conicet-Universidad de Buenos Aires)
-
Mauricio List
(Benemérita Universidad Autónoma de Puebla)
-
José J. Maristany
(UN de La Pampa-UN de San Martín)
-
Alfredo Martínez Expósito
(University of Melbourne)
-
Jesús Martínez Oliva
(Universidad de Murcia)
-
Manuel Méndez
(Benemérita Universidad Autónoma de Puebla)
-
Alberto Mira
(Oxford Brookes University)
-
Jorge Luis Peralta
(ADHUC-Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat)
-
José Antonio Ramos Arteaga
(Universidad de La Laguna)
-
Patricio Simonetto
(University College London)
-
Lukasz Smuga
(Uniwersytet Wroclawski)
-
Saúl Villegas
(Universidad Veracruzana)
-
Francisco A. Zurián Hernández
(Universidad Complutense de Madrid)
Resum

Aquest projecte té per objectiu fonamental dur a terme una investigació en obres de caràcter explícitament o implícita "autobiogràfic" en torn a la construcció de la masculinitat que han estat creades per persones que manifesten la seva dissidència sexual i/o de gènere. El corpus es centrarà especialment en peces literàries, artístiques i audiovisuals creades a Espanya i Hispanoamèrica, durant el segle XX i fins a l'actualitat. 

Amb aquest propòsit, s'acotarà i analitzarà un ampli conjunt de creadors i creacions de manera que es pugui aprofundir en l'evolució individual i col·lectiva, geogràfica i generacional de la "masculinitat no normativa". Serà un dels objectius complementaris l'anàlisi de les similituts i diferències entre Espanya i Hispanoamèrica a partir d'una àmplia tipologia d'"egodocuments", que inclou entrevistes, cròniques, epistolaris, obres pictòries i cinematogràfiques, o ficcions autobiogràfiques, entre d'altres. 

Per tant, el projecte present, interdisciplinari i comparartiu, vincula les esferes de l'evolució històrica i de la producció literària i artística amb el propòsit d'analitzar si les auto-representacions d'aquestes minories poden ésser plenament valorades com a projeccions dels profunds canvis al voltant de la masculinitat en l'època contemporània.

 

Objectius

  1. Elaboració d'un catàleg de les "escriptures i imatges del jo" creades, durant els segles XX i XXI a Espanya i Hispanoamèrica, per persones que manifestin la seva dissidència sexual i/o de gènere i, en concret, per persones que en el seu moment de naixement, va ésser enregistrades com a "homes" (i que va ésser educats amb aquesta percepció, seguint rols tradicionalment oposats a la "feminitat"). 
  2. Anàlisi d'aquest corpus des d'una metodologia multi- i interdisciplinària pròpia dels estudis culturals, que reuneix teories i metodologies pròpies dels estudis literaris, les arts plàstiques i la comunicació audiovisual amb els estudis de gènere, els estudis històrics i antropològics sore les masculinitats, així ocm els estudis feministes, gais, trans i queer. S'investigaran "ego-representacions" culturals de les "minories sexuals" (i la seva evolució al llarg de l'últim segle) mitjançant una anàlisi de la producció artística de creadors espanyols i hispanoamericans. 
  3. Anàlisi multidisciplinar sobre si les representacions anomenades poden ésser plenament valorades com a reflexo o contradiscursos de la masculinitat hegemònica durant aquest període i en aquesta àmplia geografia cultural. Estudi de les "escriptures i imatges del jo" en relació a les creacions d'alta cultura i de la cultura popular, tot incorporant testimonis de les "històries de vida" de les ciències socials. 
  4. Ponderació de la validesa de l'adopció de la creació cultural com a indicador fiable dels profunds canvis esdevinguts durant aquest període a Espanya i Hispanoamèrica, tot privilegiant nocions que fonamenten les nostres societats: per exemple, temporalitat i espaialitat, identitat i memòria, salut i malaltia, repressió i resistència, estigma i orgull, violència i poder.

 

https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/5513