Skip to main content

Lectora: revista de dones i textualitat, 19, 2013

Cristina ALSINA & Isabel CLÚA (dirs.)
Barcelona: GRC Creació i pensament de les dones, UB - GRC Cos i textualitat, UAB
2013
ISSN: 1136-5781 e-ISSN: 2013-9470

 

DOSSIER. Carme Riera: el subjecte de la seducció, Marta FONT i Francesco ARDOLINO (eds.)

Carme Riera: el subjecte de la seducció, Marta Font i Francesco Ardolino   9

Imatges del món i miralls literaris. L'escriptura metaficcional en l'obra de Carme Riera, Carme Gregori Solvedila   13

Cap al cel obert (200) de Carme Riera: hermenèutica i narratologia feministes, Francesca Bartrina   25

Maria Fortesa, una escriptora de paper. Entorn la protagonista de Cal al cel obert de Carme Riera, Lluïsa Julià   35

Seductora i seduïda: algunes dades sobre les relacions de la narrativa de Carme Riera amb Itàlia, Luisa Cotoner   49

Pintar com escriure. Una passejada pels museus rierans, Antònia Ramon Villalonga   66

MISCEL·LÀNIA

Sobre la creación literaria, filosófica y feminista: una entrevista con Françoise Collin, Nadine Plateau   83

Una herencia sin testamento, Françoise Collin. Mayte Cantero Sánchez (trad.)   93

Françoise Collin, il lavoro del pensiero, Mara Montanaro   105

Las 'obreras del pensamiento' y la novela de folletín (Rosario Orrego de Uribe, Lastenia Larriva de LLona y Josefina Pelliza de Sagasta), Beatriz Ferrús Antón   121

Degeneración, tienes nombre de mujer: género y enfermedad en la cultura del fin de siglo XIX-XX, Alba del Pozo   137

La inocencia de Verena: la querella por el control de la voz en Las Bostonianas de Henry James, David Fontanals García   153

Corpi geopolitici: confini italiani a Sud e a Est, frontiere sessuate e narrazioni transnazionali, Les Îles Postexotiques   167

RESSENYES   179

CREACIÓ   207

https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/2833