IFLA

COVID-19 i biblioteques

Juan Carlos Calvo Flores
Tècnic de cultura
Programa d’Assessoraments
Oficina d’Estudis i Recursos Culturals. Diputació de Barcelona


COVID-19 y el sector bibliotecario global (2020). [La Haya]: IFLA. Disponible a: <https://www.ifla.org/ES/node/92983>. [Consulta: 05/04/2021].


Les biblioteques de tot el món s’han vist afectades per l’aparició de la COVID-19. Moltes d’elles han tancat temporalment o han reduït els serveis al mínim per contribuir als esforços destinats a limitar la propagació del coronavirus. També s’han anat prenent decisions difícils sobre la millor manera de donar accés a la informació sense comprometre la seguretat de les persones usuàries i del personal que hi treballa.

Davant aquesta situació, les associacions de biblioteques han intensificat les accions i han ofert recursos perquè els seus membres puguin planificar i respondre als reptes que planteja la irrupció de la pandèmia en el món bibliotecari. L’IFLA, per exemple, manté actualitzada una pàgina web amb informació i recursos detallats sobre el tancament i els plans de reobertura per països, a més d’idees i experiències en diferents àmbits: prestació de serveis en línia, reassignació de recursos, organització d’activitats, mesures d’higiene i seguretat per al personal, etcètera.

Anàlisi de tendències i planificació de biblioteques: IFLA trend report (update 2018) i Global Vision Initiative

Cristóbal Pasadas Ureña
Biblioteca de la Facultad de Psicología
Universidad de Granada


IFLA trend report 2018 update: insights from the IFLA trend report (2018). The Hague: IFLA. 18 p. Disponible a: <https://trends.ifla.org/files/trends/assets/documents/ifla_trend_report_2018.pdf>. [Consulta: 08/04/2019]. 


L’IFLA trend report (update 2018) continua centrant la seva atenció al voltant de les cinc macrotendències (accés a la informació, educació, privacitat, compromís cívic i transformació tecnològica) identificades gràcies a l’exercici de reflexió sobre el futur de les biblioteques iniciat amb el llançament del primer informe de tendències el 2013. Informe continuat amb les subsegüents actualitzacions i desenvolupament d’eines pràctiques per a la gestió de tot tipus de biblioteques atenent les implicacions d’aquelles cinc macrotendències, i acompanyat tot plegat amb la iniciativa de l’IFLA sobre la Visió Global, una experiència innovadora d’implicació de la professió bibliotecària mundial en l’anàlisi sobre els reptes i perspectives en el moment present. A l’actualització de 2018 de l’informe sobre tendències s’inclouen quatre aportacions molt útils sobre la planificació estratègica mitjançant escenaris a biblioteques; sobre com poden contraatacar les biblioteques responent als reptes del digital; sobre les raons per les quals les biblioteques segueixen sent importants a l’era d’Internet; i sobre el paper de les biblioteques en la infraestructura i continguts de les xarxes comunitàries, especialment a les zones rurals.   

Solcant les onades o atrapats a la marea? Navegant l'entorn en evolució de la informació

Glòria Pérez-Salmerón
Bibliotecària i Documentalista
Membre de la Junta de Govern d'IFLA
 

IFLA (Federació Internacional d'Associacins i Institucions Bibliotecàries) (2013). ¿Surcando las olas o atrapados en la marea? Navegando el entorno en evolución de la información. Països Baixos: IFLA. 16 p. Disponible a: <http://trends.ifla.org/files/trends/assets/surcando_las_olas_o_atrapados_en_la_marea.pdf>.
[Consulta: 16/12/2013].

Balancing The Account By Hand / By Ken Teegardin

¿Surcando las olas o atrapados en la marea? Navegando el entorno en evolución de la información és el títol en espanyol de les percepcions del Trends Report1 que IFLA, Federació Internacional d'Associacions i Institucions Bibliotecàries, principal organisme internacional que representa els interessos dels serveis bibliotecaris i d'informació així com dels seus usuaris, ha llançat recentment un informe dinàmic i en evolució dels recursos en línia per als bibliotecaris i els professionals de la informació.

IFLA és un organisme independent, no governamental i sense ànim de lucre i té més de 1.400 membres en 150 països. Treballa per millorar l'accés a la informació i als recursos que són patrimoni cultural de la comunitat mundial dins d'un vertiginós canvi en els mitjans impresos i digitals. Es defineix a si mateixa com la veu global dels professionals de les biblioteques i la informació, i el materialitza a través del seu pla estratègic i iniciatives clau que inclouen l'accés al contingut digital, el lideratge internacional, la divulgació, el patrimoni cultural i el multilingüisme. Estableix una agenda professional a través del desenvolupament de directrius, manifestos, estàndards, publicacions i esdeveniments al voltant del món.

Subscriure a RSS - IFLA