open data

Dades de recerca obertes: visió global dels científics i casos a considerar

Alexandre López i Borrull
Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació. Director del Grau d'Informació i Documentació. Universitat Oberta de Catalunya (UOC).


The state of open data: a selection of analyses and articles about open data, curated by Figshare (2016). London: Digital Science. 48 p. Disponible a: https://figshare.com/articles/The_State_of_Open_Data_Report/4036398. [Consulta: 03/03/2017].


L’octubre de 2016, Figshare, el conegut repositori de dades, juntament amb Digital Science, una empresa tecnològica, publicaven un dossier monogràfic sobre dades obertes, The state of open data. Com un dels actors principals en el sector de les plataformes multidisciplinàries per dipositar dades en obert, aquest dossier esdevé una bona forma de promoció de les dades obertes, per les reflexions i els punts de vista que hi apareixen però, sobretot, per la presentació de l’enquesta que hi podem trobar. Certament, Figshare no és un grup d’interès neutre, i com més dades en obert millor per a l’empresa, però això no treu el valor del contingut que ofereix en aquest dossier. Anem a veure, doncs, quines parts conté i algunes de les principals reflexions. Avancem també que un dels col·lectius que més es posen en valor és el dels bibliotecaris en particular i els professionals de la informació en general.

Objectes culturals i metadades: cap a l’alliberament de dades a Wikidata

Jesús Tramullas
Departamento de Ciencias de la Documentación
Universidad de Zaragoza


Fauconnier, Sandra; Lemmens, Bert; Direickx, Barbara (2015). Wikidata: Flemish art collections, Wikidata and Linked Open Data/Whitepaper. Disponible a:  https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Flemish_art_collections,_Wikidata... [Consulta: 29/03/2016].


Generalment, els projectes de desenvolupament GLAM s’associen a l’alliberament de materials textuals, gràfics o sonors, que es posen a disposició de tots els possibles usuaris, sota llicències lliures, sense que existeixin entrebancs per al seu reaprofitament i ús, sigui comercial o no (nota per a incauts: posar a la web reproduccions d’alta qualitat que només es poden usar per a gaudi privat i individual no és un projecte GLAM d’alliberament i ús de continguts culturals; pot ser estèticament agradable, però resulta fútil).

El valor anual de les dades obertes s'estima en 3 bilions de dòlars. El sector de l'educació, al capdavant

Luis Fernando Ramos-Simón
Departamento de Biblioteconomía y Documentación
Universidad Complutense de Madrid
 

The McKinsey&Company (2013). Open data: Unlocking innovation and performance with liquid information. (http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/open_data_unlocking_innovation_and_performance_with_liquid_information)
Luis Fernando Ramos Simón. Facultad de Documentación. Universidad Complutense de Madrid

La consultora McKinsey va publicar a finals de 2013 un informe en què aborda el valor de les dades obertes i la seva capacitat per generar informació digital "líquida" i fàcilment distribuïble. L'informe analitza com les dades obertes poden crear valor econòmic, tant en termes d'ingressos com de disminució de la despesa, així com estalvi de temps. Enfront de la visió més tradicional orientada cap a les dades públiques obertes, l'informe se centra en la posada a disposició de dades obertes tant pels governs com per les institucions privades, proporcionant la base per gestionar aplicacions que necessiten grans volums de dades o crear aplicacions innovadores per a ús directe dels ciutadans. D'altra banda, aquesta anàlisi de McKinsey valora el potencial en set sectors d'activitat: educació, transport, productes de consum, energia elèctrica, petroli i gas, salut i, finalment, economia familiar (consumer finance). És destacable el valor que atribueix l'informe les dades obertes en l'educació que xifra entre 890.000 milions i 1,2 bilions de dòlars anuals.

Subscriure a RSS - open data