Dret d’informació relatiu al tractament de dades personals

Responsable del tractament
Secretaria General de la Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona
secretaria.general@ub.edu

Finalitat del tractament
Gestionar la consulta que ens formuleu. Si ens doneu el vostre consentiment marcant la casella corresponent, també les tractarem per enviar-vos informació sobre notícies, programes de postgrau i activitats de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB.

Base jurídica
Consentiment, el qual podeu revocar en qualsevol moment sense que tingui efectes retroactius.
Les dades recollides són necessàries per poder dur a terme els tractaments esmentats.

Termini de conservació de les dades
Es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual van ser recollides i per determinar les possibles responsabilitats que se’n poguessin derivar.

Destinataris
Els destinataris de les dades són la mateixa universitat i els encarregats del tractament, en concret, Salesforce i The Rocket Science Group LLC. La transferència internacional de les vostres dades personals a aquests encarregats del tractament ubicats als Estats Units d’Amèrica es realitza a l’empara del EU-US Data Privacy Framework aprovat per la Commission Implementing Decision of 10.7.2023 pursuant to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the adequate level of protection of personal data under the EU-US Data Privacy Framework.
No es preveu la cessió de dades a tercers, tret que sigui d’obligació legal.

Drets de les persones
Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació, la supressió, l’oposició, la portabilitat o la limitació, mitjançant un escrit adreçat a la Secretaria General de la Universitat de Barcelona per correu postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona), o per correu electrònic (secretaria.general@ub.edu). Cal que hi adjunteu una fotocòpia del DNI o d’un altre document vàlid que us identifiqui.

Delegat de protecció de dades
Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament podeu comunicar-ho al Delegat de Protecció de Dades de la UB per correu postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona), o per correu electrònic (protecciodedades@ub.edu).

Autoritat de control
També podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.