Àrees de recerca

Estratègia i emprenedoria

Investigadors

Orientada a l’estudi de la competitivitat en l’empresa, aquesta àrea segueix una recerca multidisciplinària utilitzant múltiples metodologies —tant quantitatives com qualitatives— per estudiar com les organitzacions poden crear i mantenir un avantatge competitiu superior per aconseguir l’èxit a llarg termini.

La Facultat duu a terme recerca d’avantguarda en una àmplia gamma de temes, com ara negocis internacionals (multinacionals, filials, xarxes internacionals, factors de localització, formes d’ingrés, gestió intercultural, etc.), emprenedoria (capital intel·lectual, nou èxit en empresa, iniciativa empresarial de les dones, etc.), història de l’empresa (negocis en una perspectiva a llarg termini, interrelació de les condicions institucionals, tecnologia, factors de producció, condicions de demanda, gènere i cultura) i estratègia (estratègia corporativa de presa de decisions, anàlisi d’entorn empresarial, aliances estratègiques, fusions i adquisicions, etc.).

Tecnologia i gestió d’operacions

Investigadors

En l’àrea de tecnologia i gestió d’operacions, l’atenció se centra en la gestió de sistemes, processos i xarxes, utilitzant models i innovació per millorar la competitivitat. Les àrees de recerca de la Facultat inclouen, entre d’altres, direcció d’operacions i estratègia, gestió de la logística i de la cadena de subministrament, gestió de la qualitat, innovació tecnològica, innovació oberta, desenvolupament de productes i mesurament de l’eficiència de la innovació.

Comptabilitat

Investigadors

L’àrea de comptabilitat tracta del mesurament, el processament i la comunicació de la informació financera de les entitats econòmiques, així com dels efectes i l’ús d’aquesta informació per part de diferents agents i usuaris. La recerca s’ocupa d’una àmplia gamma de temes de la comptabilitat financera, la comptabilitat de gestió i l’auditoria.

Concretament, la comptabilitat agrícola, la predicció de fallades, el comportament dels costos, la comptabilitat social i ambiental, i la gestió dels ingressos, són alguns dels temes principals.

Finances

Investigadors

Els economistes financers estudien la valoració justa dels actius (accions, bons, derivats), els mercats en què es comercialitzen, i l’ús que en fan les persones, les corporacions i la societat en general. A la UB, els investigadors en aquesta àrea estudien un ampli ventall de temes financers, per entendre millor els mètodes utilitzats en l’elaboració de models teòrics i proves empíriques.

Màrqueting

Investigadors

Aquesta àrea utilitza una varietat de disciplines fonamentals per investigar sobre problemes de gestió importants, consultes sobre la conducta del consumidor, comportament de les empreses i desenvolupament de mètodes per millorar la distribució dels recursos de màrqueting. L’àrea de màrqueting té un gran abast, des de marques a serveis de màrqueting, incloent-hi valor de marca, estratègia competitiva i comportament del consumidor, en línia o no, i l’ús dels últims models de màrqueting i mètodes disponibles per recopilar dades i treure’n conclusions.

Direcció General

Investigadors

Les organitzacions estan creades i dissenyades per complir objectius humans. La direcció general intenta comprendre com podem fer-ho millor, fet que implica entendre millor el comportament humà i el rendiment en les organitzacions. Aquesta àrea abasta l’estudi dels recursos humans, l’aprenentatge organitzacional, la gestió del coneixement i l’empresa familiar, entre altres temes.