MÀSTER DE RECERCA EN EMPRESA

 

  • Director: Josep Maria Argilés Bosch
  • Crèdits: 60 ECTS
  • Idioma: castellà 55%, anglès 45%
  • Preu: 1.660,20€ (4.500€ no UE)
  • Preinscripcions pel curs acadèmic 2024-2025 obertes fins a l’1 de juliol de 2024

El Màster de Recerca en Empresa proporciona als estudiants una formació avançada en habilitats, tècniques i metodologies de recerca per al desenvolupament del coneixement sobre l’empresa i la competitivitat empresarial.

El Màster de Recerca en Empresa, d’un any de durada o bé de dos si es fa en format de temps parcial, ofereix als estudiants una formació avançada en habilitats, tècniques i mètodes de recerca amb la finalitat que puguin aplicar aquests coneixements en la seva pròpia recerca en matèria empresarial. Una vegada finalitzat el màster satisfactòriament s’assoleixen els coneixements i les habilitats necessaris per començar a elaborar una tesi doctoral i sol·licitar l’admissió al doctorat d’Empresa, o bé per emprendre una carrera de recerca y consultoria, tant en el sector públic com en el privat. Cal remarcar que el màster està orientat a la recerca i no té un plantejament professionalitzador.

 

Mitjançant una recerca d’excel·lència internacional en administració i direcció d’empreses, es proporcionen els mitjans per desenvolupar habilitats i coneixements a fi de dur a terme una activitat investigadora segons els estàndards més exigents. S’assoleixen habilitats acadèmiques i, alhora, una sensibilitat pels reptes empresarials i les oportunitats de negoci a través d’un programa docent molt variat que combina sessions teòriques, seminaris, tallers i conferències.

El màster atreu estudiants d’arreu del món; habitualment, el percentatge d’alumnes estrangers és superior al 60 %. Atès que la docència és en castellà (55 %) i anglès (45 %), cal tenir un bon domini de totes dues llengües. El percentatge final d’assignatures impartides en cada idioma dependrà de la selecció d’assignatures optatives que realitzi l’alumne a la seva la matrícula.

La carrega lectiva del curs és de 60 crèdits: 30 de troncals i 30 de lliure elecció. Orientat a pràctica investigadora, el màster es val d’una metodologia docent teoricopràctica que proporciona les bases conceptuals de la recerca en empresa. En aquest sentit, les sessions d’informàtica són clau per arribar a dominar tècniques estadístiques i bases de dades.

Dades de l’ensenyament

La Universitat de Barcelona publica anualment les dades més significatives del Màster de Recerca en Empresa. Aquests indicadors s’obtenen a través del sistema de garantia interna de qualitat del centre. Les dades permeten fer un seguiment del desenvolupament del programa, identificar propostes de millora i la rendició de comptes. Tota la informació és accessible a través del següent enllaç.

 

El màster de Recerca en Empresa s’ha dissenyat per proporcionar als estudiants una formació avançada en les habilitats, tècniques i metodologies de recerca que necessitaran per fer la seva pròpia recerca en l’àmbit de l’empresa. Es pretén fomentar la capacitat dels alumnes per identificar temes que siguin rellevants per a la comunitat acadèmica, comprendre noves teories, paradigmes essencials i tendències clau, buscar i seleccionar dades qualitatives i quantitatives pertinents, i analitzar i interpretar dades i transformar-les en informació útil. De la mateixa manera, es vol que l’alumnat arribi a dominar les fases de disseny de les activitats de recerca en empresa i que assoleixi la capacitat d’aplicar els mètodes qualitatius més adequats en la recerca de més alt nivell.

La càrrega lectiva del programa és de 60 crèdits, que es distribueixen en quatre assignatures troncals (30 crèdits) i divuit assignatures optatives (30 crèdits) i que cal completar en un any a temps complet o en dos anys a temps parcial. El curs acadèmic es divideix en dos semestres, que inclouen també el període destinat al Treball Final de Màster (TFM). Repositori Digital dels Treballs Finals del Màster.

Les assignatures troncals tenen una orientació instrumental i metodològica, mentre que les optatives permeten als estudiants centrar-se en els aspectes que més els interessin. Les assignatures optatives es divideixen en sis àrees:

1. Estratègia i Emprenedoria
2. Tecnologia i Direcció d’Operacions
3. Comptabilitat
4. Finances
5. Màrqueting
6. Direcció General

Curs acadèmic 2023-2024

El màster de Recerca en Empresa està pensat per a estudiants que vulguin enfocar la seva carrera a la recerca en el camp dels negocis. De fet, una part important dels nostres estudiants sol·licita l’accés al doctorat d’Empresa un cop acabat el màster. Tanmateix, el màster també aporta una base sòlida des de la qual es pot emprendre una carrera investigadora en el sector privat.

Cal tenir en compte que el màster de Recerca en Empresa no és un MBA, en el sentit que no té una orientació professionalitzadora, sinó que se centra en la recerca. Aquells que, per contra, vulguin emprendre una carrera professional poden cursar el màster Executive MBA que ofereix la mateixa Universitat de Barcelona.

Coneixement d’idiomes

Per poder seguir el curs, cal tenir un bon domini del castellà i l’anglès, ja que la docència es fa en aquestes dues llengües: aproximadament, el 55 % de les assignatures s’imparteixen en castellà i el 45 % restant, en anglès.

Els candidats hauran d’acreditar un nivell mínim de B1 o equivalent * d’anglès/castellà. Els sol·licitants seran exempts de documentar el nivell d’anglès/castellà en cas que siguin nadius o hagin cursat estudis oficials en aquests idiomes.

Els candidats poden adjuntar una còpia al formulari de sol·licitud. També acceptem altres certificats sempre que sigui una prova de fluïdesa en anglès/castellà o bé poden informar del resultat d’una prova de nivell directament a través del seu centre de proves.

*Certificats recomanats mínims:
B1 d’anglès/castellà
Premilinary English Test with Merit (PET pass)
TOEFL iBT 42-71 (Codi C086)
IELTS 4.0

Els aspirants que vulguin matricular-se al màster de Recerca en Empresa han de tenir una de les titulacions següents:

1. Titulació universitària oficial emesa per una universitat espanyola.
2. Titulació universitària oficial emesa per una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) que permeti l’accés a màsters oficials.
3. Titulació universitària oficial emesa per una institució d’educació superior de fora de l’EEES. En aquest cas, cal legalitzar el títol acadèmic o comprovar-ne la correspondència oficialment.

El Màster de Recerca en Empresa atrau estudiants ambiciosos i motivats que, majoritàriament, volen estudiar un Doctorat en Empresa. Tot i que molts disposen d’un grau en Administració i Direcció d’Empreses, també hi ha estudiants que vénen d’Economia, Enginyeria, Ciències Socials, etc. Els estudiants treballen conjuntament i aprenen d’una comunitat amb orígens geogràfics diversos. La classe acostuma a estar formada per uns 20 estudiants de diferents nacionalitats, principalment d’Europa, Amèrica i Àsia.

Coneix més a fons els nostres estudiants AQUÍ.

Un cop finalitzat el màster satisfactòriament, l’alumne assoleix els coneixements i les habilitats necessaris per començar a preparar una tesi doctoral i pot, doncs, sol·licitar l’admissió al doctorat d’Empresa. Aquesta és una de les vies més freqüents entre els titulats. De fet, el màster pretén servir de fonament a partir del qual es basteixi un projecte de recerca de doctorat que, al seu torn, sigui el primer pas en una carrera acadèmica.

Tot i així, aquest no és l’únic camí que emprenen els nostres estudiants. N’hi ha que prefereixen fer el pas cap al mercat laboral tan bon punt acaben el màster i n’hi ha que ho fan una vegada obtenen el doctorat. Segons dades de la Generalitat de Catalunya, un 95,4 % de l’alumnat doctorat en ciències socials troba feina en menys de tres anys. Per tant, queda clar que tenir el màster de Recerca en Empresa i el doctorat de Recerca permet assolir una posició més favorable en el mercat laboral.

Els antics alumnes del màster han estat ubicats a institucions acadèmiques i de recerca de tot el món (coneix la Maria de Lourdes Eguren alumni del màster de recerca en empresa i del programa de doctorat en empresa de la UB).

Carreres Professionals és una unitat situada dins la Facultat d’Economia i Empresa que assessora l’alumnat en matèria d’ocupació i ocupabilitat. S’encarrega de la borsa de treball, en la qual les empreses publiquen ofertes de feina, treballa per reforçar les habilitats emprenedores i ofereix un espai de cotreball en què es poden desenvolupar projectes i compartir idees i estratègies.

Preus
  • – 1.660,20 euros (60 crèdits | 27,67 euros/crèdit) per a estudiants nacionals d’estats membres de la UE, Islàndia, Noruega, Liechtenstein o de Suïssa, Andorra i Xina; residents de llarga durada en Espanya o residents temporals amb permís per treballar.
  • – 4.500 euros (60 crèdits | 75 euros/crèdit) per a Estudiants estrangers no residents a Espanya o residents temporal sense permís s per treballar, que no siguin nacionals d’estats membres de la UE, Islàndia, Noruega, Liechtenstein o de Suïssa, Xina i Andorra. El preu s’ajustarà a la tarifa de 82 euros per crèdit el curs acadèmic 2024-2025.

Més informació sobre preus, deduccions i increments AQUÍ.

Becas

Podeu trobar informació sobre les beques ofertes al lloc web de la Universitat de Barcelona.

Roman Jordi Adillon Boladeres

adillon@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaDirector/a de tesi del Doctorat d'Empresa

Samer Ajour El Zein

samerajour@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaProfessor/a del Màster d'Empresa Internacional

Antonio David Somoza López

asomozal@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Josep Maria Argilés Bosch

josep.argiles@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Merce Bernardo Vilamitjana

merce.bernardo@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Josefa Boria Reverter

jboriar@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

M. Mercè Claramunt Bielsa

mmclaramunt@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaDirector/a de tesi del Doctorat d'Empresa

Oscar Claveria Gonzalez

oclaveria@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en Empresa

Claudio Cruz Cazares

claudio.cruz@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Patricia Elgoibar

patriciaelgoibar@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaProfessor/a del Màster d'Empresa InternacionalDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Santiago Forgas Coll

santiago.forgas@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Anna Maria Gil Lafuente

amgil@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Jaime Gil Lafuente

j.gil@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Miquel Gutiérrez Poch

mgutierrez@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en Empresa

Esther Hormiga

ehormiga@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaProfessor/a del Màster d'Empresa InternacionalDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Rubén Huertas García

rhuertas@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Jordi Lopez Tamayo

Professor/a del Màster de Recerca en Empresa

Yulia Kasperskaya

yulia.kasperskaya@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Mercè Mach Piera

merce.mach@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Paloma Miravitlles Matamoros

paloma.miravitlles@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaProfessor/a del Màster d'Empresa InternacionalDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Vicente Royuela Mora

vroyuela@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en Empresa

Alejandro Sánchez Suárez

alex.sanchez@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaInvestigador/a

Elio Shijaku

elio.shijaku@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaProfessor/a del Màster d'Empresa InternacionalDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Susana Marin Feria

smarin@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en Empresa

Jaume Valls Pasola

jaume.valls@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/aSummer School Lecturer

PREINSCRIPCIONS PEL CURS ACADÈMIC 2024-2025 OBERTES

Per fer la preinscripció en línia, seguiu els passos que es descriuen a continuació:

PRIMER

Comproveu que compliu els requisits d’accés al màster de Recerca en Empresa.

SEGON

Empleneu el formulari de sol·licitud d’accés al màster de Recerca en Empresa, amb el qual la Comissió Acadèmica podrà valorar la vostra sol·licitud.

Resolucions de la Comissió Acadèmica:

1r període | Sol·licituds rebudes de l’1 de desembre de 2023 al 17 de gener de 2024. Resolucions el 15 de febrer de 2024.
2n període | Sol·licituds rebudes del 18 de gener al 14 de març de 2024. Resolucions el 5 d’abril de 2024.
3r període |Sol·licituds rebudes del 15 de març al 16 de maig de 2024. Resolucions el 31 de maig de 2024.
4t període |Sol·licituds rebudes del 17 de maig a l’1 de juliol de 2024. Resolucions el 16 de juliol de 2024.

Si queden places lliures s’obrirà un nou període de resolucions d’accés.

TERCER

Pagament de la taxa de preinscripció als màsters de la Universitat de Barcelona. De la llista de màsters, seleccioneu el de “Recerca en Empresa“. Per fer efectiva la tramitació del formulari cal pagar la despesa de preinscripció de 30’21 €. S’accepten la majoria de targetes de crèdit.  

Per completar el procés de sol·licitud, és necessari haver enviat els dos formularis i haver pagat la taxa de sol·licitud. Només es consideraran les candidatures completes.

Important: la plataforma de pagament de la taxa de preinscripció obrirà al gener de 2024. Totes les sol·licituds d’admissió rebudes fins a l’obertura de la plataforma seran avaluades per la Comissió d’Admissions i el pagament de la taxa es requerirà abans de la resolució del primer període.

QUART

En cas que la resolució sigui positiva, cal entregar els següents DOCUMENTS per completar el procés de validació i admissió.

 

Política d’ajornament d’admissió: Els estudiants admesos en el programa que no puguin assistir poden sol·licitar un ajornament de l’admissió al següent any acadèmic (un sol cop). Les sol·licituds s’han d’enviar per correu electrònic a business.school@ub.edu abans de l’1 de setembre. Cada sol·licitud és revisada pel Comitè d’Admissions. Recordeu que els ajornaments no estan garantits.