DOCTORAT D'EMPRESA

 

 • Directora: Esther Hormiga
 • Durada: 3 anys a temps complet | 5 anys a temps parcial
 • Preu (un curs acadèmic): 540,92€
 • Preinscripció: fins al 30 d’abril de 2021

El programa de Doctorat en Empresa és un programa únic en el sistema universitari català adreçat a estudiants que vulguin iniciar una carrera internacional en recerca en l’àmbit de l’empresa

El Doctorat d’Empresa de la Universitat de Barcelona és un programa que té com a objectiu la formació d’investigadors en les diferents àrees de la gestió de l’empresa. En el marc del doctorat, els estudiants desenvolupen activitats de recerca en àmbits com ara la comptabilitat, les finances, les assegurances, l’estratègia empresarial, les operacions, la qualitat, el màrqueting, l’emprenedoria, els recursos humans, la innovació, la història de l’empresa, la teoria de jocs i la incertesa en la presa de decisions.

Els estudis tenen una durada de tres anys a temps complet o de cinc anys a temps parcial. Cada estudiant disposa, com a mínim, d’un director de tesi, assignat en funció del camp de recerca.

Al llarg del programa, els doctorands participen en diverses activitats complementàries, que inclouen seminaris de recerca, tallers, cursos i workshops. D’altra banda, també s’anima els estudiants que publiquin la seva recerca en revistes especialitzades i que facin estades temporals en altres universitats o centres de recerca.

Manual de l’estudiant pel curs acadèmic 2020-2021

El Doctorat d’Empresa permet la formació d’investigadors d’alt nivell en diversos aspectes de les ciències empresarials. La realització de la tesi doctoral suposa la principal activitat del doctorand i consisteix en un treball original de recerca elaborat pel candidat en una àrea concreta d’especialització. Cada estudiant disposa, com a mínim, d’un supervisor de tesi, el qual orienta i dóna suport a l’estudiant. Des de la universitat s’encoratja els estudiants que publiquin els seus treballs de recerca en revistes científiques especialitzades. També se’ls anima a fer estades temporals en altres universitats o centres de recerca.

El programa s’estructura administrativament en una sola línia de Recerca en Empresa, que se subdivideix en deu grans blocs temàtics:

1. Estratègia i emprenedoria
Gestió de la innovació; Gestió del coneixement; Innovació oberta; Sectors creatius; Negocis Internacionals; Corporacions multinacionals; Aliances i xarxes; Comportament emprenedor; Èxit i noves empreses
Directors de tesi: Achcaoucaou Iallouchen, Fariza ; Cruz Cazares, Claudio ; Hormiga, Esther ; Miravitlles Matamoros, Paloma ; Pareja-Eastaway, Montserrat ; Shijaku, Elio

2. Tecnologia i gestió d’operacions
Estratègia d’operacions; Gestió global de la cadena de subministrament; Gestió de la cadena de subministrament verda; Gestió de la qualitat; Logística de terciarització i 3PL; Integració Logística; Logística inversa; Integració de sistemes de gestió; Gestió de laresponsabilitat social
Directors de tesi: Bernardo, Mercè ; Guitart Tarrés, Laura ; Núñez Carballosa, Ana María

3. Gestió i organització (General management)
Directors de tesi: Aparicio Chueca, María Pilar ; Elgoibar, Patricia ; Presas Maynegre, Pilar ; Triadó Ivern, Xavier Maria ; Valls Pasola, Jaume

4. Màrqueting
Directors de tesi: Forgas Coll, Santiago ; Gil Lafuente, Jaume ; Huertas García, Rubén ; Arroyo Cañada, Francisco Javier

5. Comptabilitat
Anàlisi de solvència; consolidació d’estats comptables; auditoria; comportament de cost; predicció de fallida; comptabilitat i control de gestió; mesurament de l’acompliment; evasió d’impostos; gestió d’ingressos; contractació pública i comptabilitat; comptabilitat social i ambiental; comptabilitat agrícola
Directors de tesi: Argilés Bosch, Josep Maria ; Garcia Castellví, Antoni ; Kasperskaya, Yuliya ; Martí Pidelaserra, Jordi

6. Història de l’empresa
Empreses familiars; Districtes i Clusters; Història Empresarial Internacional; Història de les Tipologies de Governabilitat i de Propietat Comercial; Gènere en la Història Empresarial; Història del Emprenedoria; Biografies de Negocis; Història Empresarial a Mercats Desenvolupats i Emergents; Negocis preindustrials, Corporacions Chandlerian, PIME i multinacionals
Directors de tesi: Fernàndez Pérez, Paloma ; Sánchez Suárez, Alejandro

7. Mètodes matemàtics per a l’empresa, les finances i les assegurances
Tarificació (“a priori” i “a posteriori”) i Provisions en assegurances no de vida; Solvència de les entitats asseguradores i models de teoria del risc; Assegurances de vida i previsió social pública i privada; Finances estocàstiques; Modelització de la incertesa
Directors de tesi: Adillon Boladeres, Roman Jordi ; Boj del Val, Eva ; Claramunt, Mercè ; Gonzalez-Vila Puchades, Laura Maria ; Marín Solano, Jesús ; Ribas Marí, Carmen

8. Presa de decisions i teoria de jocs
Jocs cooperatius: el Nucli, el valor de Shapley, el nuclèol; Problemes de racionament; Jocs de fallida; Mercats d’assignació (jocs); Problemes de cost compartit
Directors de tesi: Calleja, Pedro ; Izquierdo Aznar, Josep Maria ; Mártinez-de-Albéniz Salas, Francisco Javier ; Núñez Oliva, Marina ; Rafels Pallarola, Carlos

9. Risc en finances i assegurances
Quantificació de Risc; Tarificació en assegurances; Models lineals generalizats; Distribucions multivariants; Còpules; Estimació no paramètrica; Anàlisi de dades; Mineria de dades
Directors de tesi: Ayuso Gutiérrez, M.Mercedes ; Bolancé i Losilla, Catalina ; Guillén Estany, Montserrat ; Santolino Prieto, Miguel Angel

10. Models per al tractament de la incertesa en la presa de decisions
Presa de decisions; economia d’incertesa; modelatge; estratègies de creixement; lògica difusa; emprenedoria; Gestió de la innovació; operadors d’agregació
Directors de tesi: Gil Lafuente, Ana Maria

El doctorat té una durada de tres anys a temps complet o de cinc anys a temps parcial. A continuació es mostra un calendari indicatiu del període de recerca:

Primer curs Cursos intermedis Últim curs
Es presenta una proposta detallada de tesi, que ha d’incloure un projecte de pla de treball. Aquest pla s’ha de presentar públicament i l’avalua un tribunal. L’aprovació del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar dins del programa de doctorat. La comissió de seguiment del doctorat avalua el desenvolupament de la proposta de tesi i els progressos duts a terme en el pla de recerca de l’estudiant. La lectura i defensa de la tesi doctoral davant del tribunal que s’ha assignat és l’últim pas per aconseguir el títol de doctor o doctora.

A més de la tesi doctoral, el període d’estudis inclou activitats complementàries.

1. Seminaris de recerca: els equips de recerca en què estan vinculats els doctorands ofereixen seminaris de presentació i discussió de treballs de recerca. Els alumnes s’inicien també en la participació en tallers doctorals convocats en universitats espanyoles o estrangeres.
2. Cursos de formació per a doctorands: es tracta de cursos d’especialització amb eines com ara STATA, LATEX, etc.
3. PhD Workshop: s’incentiva la participació dels alumnes d’últim curs en el PhD Workshop, amb la finalitat que hi puguin presentar un dels seus articles i rebre orientacions d’investigadors sèniors.
4. Programa internacional: encoratgem els estudiants de doctorat a realitzar investigacions com a estudiants visitants en d’altres universitats o centres de recerca de tot el món. Les estades de recerca superiors a tres mesos es podran reconèixer amb la menció internacional en el títol de doctor. Algunes institucions d’acollida recents han sigut HEC Montréal, Universitat de Durham, Universitat de Xile, Institut de Tecnologia i Educació Superior de Monterrey, Universitat del Minho o Universitat Estatal d’Arizona, entre d’altres.

El programa s’adreça a estudiants que vulguin iniciar una carrera internacional en recerca en l’àmbit de l’empresa. Així doncs, és indispensable que els candidats tinguin una formació suficient per dur a terme una tesi doctoral. Per tant, la Universitat valorarà especialment els coneixements previs sobre les temàtiques incloses en el doctorat.

Per accedir a qualsevol doctorat de la Universitat de Barcelona, cal haver completat almenys un total de 300 crèdits ECTS (sistema europeu de transferència de crèdits), dels quals un mínim de 60 crèdits han de correspondre a un programa oficial de màster orientat a la recerca. En aquest sentit, les vies d’accés al doctorat es restringeixen a:

 1. El màster de la Universitat de Barcelona de Recerca en Empresa, o bé el màster de la Universitat de Barcelona de Ciències Actuarials i Financeres. En aquest últim cas, l’estudiant ha d’haver completat l’especialització Models Actuarials i Financers Avançats.
 2. Un màster d’Empresa de qualsevol centre d’educació superior dins l’espai europeu d’educació superior (EEES), amb continguts similars als del màster de la Universitat de Barcelona de Recerca en Empresa o als de l’especialització Models Actuarials i Financers Avançats del màster de Ciències Actuarials i Financeres.
 3. Un màster d’Empresa de qualsevol centre d’educació superior fora de l’EEES amb un nivell formatiu equiparable al màster de Recerca en Empresa de la Universitat de Barcelona i que permeti l’accés a estudis de doctorat en el país d’origen.

En el cas que el candidat presenti una sol·licitud amb un títol de grau o doctorat d’una universitat estrangera, ha de sol·licitar l’accés a l’Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona per iniciar els estudis de doctorat.

Coneixements d’idiomes

A la Universitat de Barcelona es recomana redactar la tesi doctoral en anglès.

Els candidats hauran d’acreditar un nivell mínim de B2 o equivalent *. Els sol·licitants seran exempts de documentar el nivell d’anglès en cas que siguin nadius o hagin cursat estudis oficials en un país de parla anglesa.

Els candidats poden adjuntar una còpia al formulari de sol·licitud. També acceptem altres certificats sempre que sigui una prova de fluïdesa en anglès o bé poden informar del resultat d’una prova de nivell directament a través del seu centre de proves.

*Certificats recomanats de llengua anglesa:
BEC 2
First Certificate in English (FCE)
TOEFL iBT 72-94 (Codi C086)
IELTS 5.5-6.0

Altres requisits

Durant el procés de sol·licitud, s’ha de facilitar el nom de dues persones que puguin proporcionar cartes de referència del candidat. La universitat s’encarrega d’enviar-los un correu electrònic, en el qual se’ls demana l’aval. El mateix estudiant s’ha d’assegurar que aquestes dues persones estiguin avisades per endavant i disposades a enviar la carta de referència en un període de temps raonable, una vegada rebin la sol·licitud formal.

D’altra banda, el candidat ha de presentar una proposta de recerca i una carta de motivació en què faci constar les raons que l’han impulsat a presentar la sol·licitud, i en què exposi les metes, la formació i els motius pels quals considera que és un candidat idoni per dur a terme el doctorat d’Empresa de la Universitat de Barcelona.

El Doctorat d’Empresa atrau joves investigadors d’arreu del món. Al voltant de dos terços dels nostres estudiants són estrangers. Tot i que constitueixen un grup molt divers en termes de formació acadèmica i àmbit de recerca, hi ha una clara predominança de candidats amb un títol universitari en l’àmbit de l’Administració i Direcció d’Empreses. Després de la defensa de la tesi, la majoria de doctors en Empresa desenvolupen la seva carrera professional en l’àmbit de la recerca en institucions acadèmiques, el sector públic o el sector privat.

El programa de doctorat és la direcció més evident que prenen els joves investigadors després de completar el Màster de Recerca en Empresa o l’especialització en Models Actuarials i Financers Avançats del Màster de Ciències Actuarials i Financeres. Actualment, els dos programes s’imparteixen a la Universitat de Barcelona. Els estudiants matriculats a qualsevol d’aquests dos programes adquireixen els coneixements i les habilitats d’investigació necessàries per començar una tesi doctoral. És per aquest motiu que un percentatge considerable dels nostres doctorands ha estudiat un d’aquests dos programes. Tot i això, aquestes no són les úniques vies d’accés al Doctorat d’Empresa. Molts estudiants també accedeixen al programa després d’haver completat altres màsters orientats a la recerca que s’imparteixen a altres universitats.

El Doctorat d’Empresa de la Universitat de Barcelona s’adreça específicament als estudiants que vulguin iniciar una carrera internacional en recerca. Després de completar amb èxit el programa, els nous doctors podran treballar com a investigadors o docents en universitats, escoles de negocis o centres de recerca. Amb tot, l’àmbit acadèmic no suposa l’única sortida professional dels nostres estudiants: el doctorat d’Empresa també permet treballar en àmbits com ara la consultoria.

Actualment, antics alumnes del programa de doctorat d’Empresa treballen com a professors i investigadors en centres com ara l’EADA Business School, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona, l’EAE Business School, la Universitat de Xile, la Universitat Veracruzana o la Universitat Tecnològica de Panamà. Altres exalumnes ocupen llocs directius en empreses com Bunge, Grup Catalana Occident o CaixaBank o com a analistes en institucions com per exemple l’Organització Internacional del Treball (OIT).

Les estadístiques demostren que, actualment, els estudis de doctorat faciliten la inserció laboral dels estudiants. Així mateix, els doctors poden aspirar a un nivell salarial més alt. Segons dades de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), el 95,4 % dels doctors en ciències socials s’han incorporat al mercat laboral en un termini màxim de tres anys, després d’acabar la tesi, i la seva taxa d’atur només és del 3,3%.

Preus

Segons els preus corresponents al curs acadèmic 2019-2020, el cost de la matrícula del programa de doctorat d’Empresa és de 540,92 € anuals. Els estudiants que hagin obtingut el títol de grau o màster en una universitat estrangera han d’abonar 218,15 € addicionals. A més, la taxa corresponent a la defensa de la tesi és de 156,87 €.

La Generalitat de Catalunya és l’encarregada de fixar anualment les taxes dels estudis superiors de totes les universitats públiques catalanes, entre elles la Universitat de Barcelona. Els candidats han de tenir en compte les possibles variacions de preu al llarg del període d’estudis a l’hora de presentar la seva candidatura al programa de doctorat.

Beques

La informació sobre beques i ajuts pot trobar-se en aquesta pàgina web de la Universitat de Barcelona. Paral·lelament, des de la mateixa Universitat de Barcelona Business School s’ofereix informació als estudiants sobre noves oportunitats d’ajuts a mesura que se’n publiquen les convocatòries. La major part d’aquesta informació també és accessible a través del nostre butlletí setmanal.

BEQUES

FI (Generalitat de Catalunya)

 • Termini per a sol·licitar la beca (curs acadèmic 2020-2021): 20 d’octubre de 2020 a les 14:00 CEST
 • Beca a temps complet – 3 anys

APIF (Universitat de Barcelona)

 • Termini per a sol·licitar la beca (curs acadèmic 2019-2020): es publicarà la convocatòria al desembre de 2019
 • Beca a temps complet – 3 anys

FPU (Gobierno de España)

 • Termini per a sol·licitar la beca (curs acadèmic 2019-2020): 29 d’octubre de 2018
 • Beca a temps complet – 4 anys

La Caixa

 • Termini per a sol·licitar la beca (curs acadèmic 2019-2020): 27 de febrer de 2019
 • Beca a temps complet – 3 anys

Fundación Universitaria José Luis de Oriol‐Catalina de Urquijo

 • Termini per a sol·licitar la beca (curs acadèmic 2019-2020): 31 d’octubre de 2019
 • Beca a temps complet – 3 anys

PRÉSTECS

BEI – Banco Santander – Préstecs per estudis de postgrau

AGAUR (Generalitat de Catalunya) – Préstecs per estudis de postgrau

AGAUR (Generalitat de Catalunya) – Préstecs per les taxes de matrícula

AJUTS PER A LA MOBILITAT

Research Grants Fundación Banco Sabadell

SEBAP Mobility Scholarships

The BritishSpanish Society Scholarship

Bank of England PhD Internships

CIMO Fellowships (Finland)

Finnish Government Scholarship Pool

Swiss Goverment Excellence Scholarships for Foreign Scholars and Artists

Japanese Goverment Scholarships (Monbukagakusho)

Fullbright Schuman

RSM Fellowships Program – The World Bank

European Institutes for Advanced Study (EURIAS) Fellowship Programme

APIF (Universitat de Barcelona) Mobility Scholarships 

Fundació Montcelimar – Universitat de Barcelona Mobility Grants.

Mobility grants between institutions related to AUIP (Postgraduate Iberoamerican University Association)

Fariza Achcaoucaou Iallouchen

farizaa@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Roman Jordi Adillon Boladeres

adillon@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaDirector/a de tesi del Doctorat d'Empresa

María Pilar Aparicio Chueca

pilaraparicio@ub.edu

Director/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Josep Maria Argilés Bosch

josep.argiles@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Francisco Javier Arroyo Cañada

fjarroyo@ub.edu

Director/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Mercedes Ayuso Gutiérrez

mayuso@ub.edu

Director/a de tesi del Doctorat d'Empresa

Merce Bernardo

merce.bernardo@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaProfessor/a del Màster d'Empresa InternacionalDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Eva Boj del Val

evaboj@ub.edu

Director/a de tesi del Doctorat d'Empresa

Catalina Bolancé i Losilla

bolance@ub.edu

Director/a de tesi del Doctorat d'Empresa

Pedro Calleja Cortés

calleja@ub.edu

Director/a de tesi del Doctorat d'Empresa

M. Mercè Claramunt Bielsa

mmclaramunt@ub.edu

Director/a de tesi del Doctorat d'Empresa

Claudio Cruz Cazares

claudio.cruz@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Patricia Elgoibar

patriciaelgoibar@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaProfessor/a del Màster d'Empresa InternacionalDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Paloma Fernández Pérez

palomafernandez@ub.edu

Professor/a del Màster d'Empresa InternacionalDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Santiago Forgas Coll

santiago.forgas@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Antoni Garcia Castellví

a.garcia.castellvi@ub.edu

Director/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Anna Maria Gil Lafuente

amgil@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Jaume Gil Lafuente

j.gil@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Laura Maria Gonzalez-Vila Puchades

lgonzalezv@ub.edu

Director/a de tesi del Doctorat d'Empresa

Montserrat Guillén Estany

mguillen@ub.edu

Director/a de tesi del Doctorat d'Empresa

Laura Guitart Tarrés

laura.guitart@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Esther Hormiga

ehormiga@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaProfessor/a del Màster d'Empresa InternacionalDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Rubén Huertas García

rhuertas@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Josep Maria Izquierdo Aznar

jizquierdoa@ub.edu

Director/a de tesi del Doctorat d'Empresa

Yuliya Kasperskaya

yulia.kasperskaya@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Jesús Marín Solano

jmarin@ub.edu

Director/a de tesi del Doctorat d'Empresa

Jordi Martí Pidelaserra

2marti2@ub.edu

Director/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Francisco Javier Mártinez-de-Albéniz Salas

javier.martinezdealbeniz@ub.edu

Director/a de tesi del Doctorat d'Empresa

Paloma Miravitlles Matamoros

paloma.miravitlles@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaProfessor/a del Màster d'Empresa InternacionalDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Ana María Núñez Carballosa

ana.nunez@ub.edu

Director/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Marina Núñez Oliva

mnunez@ub.edu

Director/a de tesi del Doctorat d'Empresa

Montserrat Pareja-Eastaway

mpareja@ub.edu

Professor/a del Màster d'Empresa InternacionalDirector/a de tesi del Doctorat d'Empresa

Carlos Rafels Pallarola

crafels@ub.edu

Director/a de tesi del Doctorat d'Empresa

Carmen Ribas Marí

cribas@ub.edu

Director/a de tesi del Doctorat d'Empresa

Martí Sagarra

martisagarra@ub.edu

Professor/a del Màster d'Empresa InternacionalDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Alejandro Sánchez Suárez

alex.sanchez@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Miguel Angel Santolino Prieto

msantolino@ub.edu

Director/a de tesi del Doctorat d'Empresa

Elio Shijaku

elio.shijaku@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaProfessor/a del Màster d'Empresa InternacionalDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Xavier Maria Triadó Ivern

xtriado@ub.edu

Director/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Jaume Valls Pasola

jaume.valls@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/aSummer School Lecturer

Carlos Alberto Acuña Gonzalez

cacunago7@alumnes.ub.edu

Catalina Bolancé i Losilla, | Salvador Torra

Adeline Abou-Ali

aabouaab7@alumnes.ub.edu

Elio Shijaku

Ansari Saleh Ahmar

aahmarah9@alumnes.ub.edu | ansarisaleh@unm.ac.id

Eva Boj del Val

Juan Rodrigo Alvarado Martinez

jalvarma72@alumnes.ub.edu

Mercè Mach Piera

Estefaní­a Arbós Rivera

earbosri7@alumnes.ub.edu

, Joan Ramon Borrell

Laura Arenas

laura.arenas.dreger@gmail.com

Anna Maria Gil Lafuente

Lizbeth Elaine Arroyo Carrasco

larroyca8@alumnes.ub.edu

Esther Hormiga

Bernardo Hargous Pretel

bhargopr7@alumnes.ub.edu

Laura Guitart Tarrés

Cesar Castillo Lopez

ccastilo7@alumnes.ub.edu

Anna Maria Gil Lafuente

Xiaochen Chang

xchangch17@alumnes.ub.edu

Elio ShijakuFariza Achcaoucaou Iallouchen

Diego Fernando Cueva Cueva

dcuevacu7@alumnes.ub.edu

Josep Maria Argilés Bosch

David Peguero Manzanares

dpeguema20@alumnes.ub.edu

Fariza Achcaoucaou IallouchenPaloma Miravitlles Matamoros

Diego Pérez Gatti

dperezpe13@alumnes.ub.edu

M. Mercè Claramunt Bielsa

Raúl Escalante Álamo

rescalal8@alumnes.ub.edu

Merce Bernardo

Adriana Espinet Patcho

aespinpa9@alumnes.ub.edu

Paloma Miravitlles Matamoros

Alina Fesenko

alina.fesenko@ub.edu

Claudio Cruz CazaresYulia Kasperskaya

Esther Galindo Batanero

egalinba7@alumnes.ub.edu

Jaume Valls Pasola, | Ana Ines Fernandez Renna

Alejandro García

agarcicr8@gmail.com

M. Mercè Claramunt Bielsa, | Sebastia Joan Santaeugenia Gonzalez

Jordi Garcia Brustenga

jgarcibr89@alumnes.ub.edu

Jaume Valls Pasola, | Xavier Ferràs Hernández

José Facundo García

jgarciga204@alumnes.ub.edu

Josep Maria Argilés Bosch

Xavier Garcia Marimón

xgarcima7@alumnes.ub.edu

Alfredo Rocafort Nicolau

Carla Tattiana Gonzales Gemio

cgonzage7@alumnes.ub.edu

Claudio Cruz Cazares, | Mary Jane Parmentier

Rodrigo Hernan González González

rgonzago22@alumnes.ub.edu

Jordi Martí Pidelaserra, | Onofre Martorell Cunill

Anabel Guzmán

anabelguzmano@gmail.com

Francisco Javier Arroyo Cañada

Theresa Hecht

thhechth22@alumnes.ub.edu

Montserrat Crespi Vallbona

Karla Paola Hernández del Valle

khernade9@alumnes.ub.edu

Esther Hormiga

Tabitha Aude Ilboudo

sid.ilboudo@ub.edu

Josep Maria Argilés Bosch

José Luis Checa Lopez

jchecalo10@alumnes.ub.edu

, Jordi Ojeda

Behnoush Kangarlou

Rubén Huertas García

Maria Eugenia Laureckis Molla

mlauremo7@alumnes.ub.edu

, Inés Küster Boluda | Natalia Vila López

Nuria Louzao

nuria.louzao@gmail.com

Montserrat Crespi Vallbona

Nina Magomedova

nmagomma7@alumnes.ub.edu

Fariza Achcaoucaou IallouchenPaloma Miravitlles Matamoros

Mahir Pradana

mpradapr7@alumnes.ub.edu

Rubén Huertas García, | Frederic Marimon Viadiu

Sucet Jimena Martínez Vergara

smartive13@alumnes.ub.edu

Jaume Valls Pasola

Mario Mendocilla

mariomendocilla@gmail.com

Paloma Miravitlles Matamoros, | Jorge Matute

Vahid Minaei

vminaemi7@alumnes.ub.edu

Esther Hormiga

Luis Francisco Miranda

lmirante8@alumnes.ub.edu

Claudio Cruz Cazares

Natalia Muñoz

namuroagencia@gmail.com

Montserrat Pareja-Eastaway

Gilbert Peffer

pgilbegi7@alumnes.ub.edu

, Didac Ramírez Sarrià | David Ceballos Hornero

Albert Pitarque

albertpitarque95@gmail.com

Montserrat Guillén Estany

Carlos Politi

cpolitpo7@alumnes.ub.edu

Elio ShijakuPatricia Elgoibar

Matheus Provinciali

mprovinciali@ub.edu

Xavier M Triado Ivern

Caesar Marga Putri

caesarmarga.putri@gmail.com

Josep Maria Argilés Bosch, | Diego Ravenda

Anna Roca

arocacastello@gmail.com

Fariza Achcaoucaou IallouchenPaloma Miravitlles Matamoros

Montserrat Salvans Blanch

msalvabl8@alumnes.ub.edu

Jaume Valls Pasola

Maria Gloria Sanmartin Antolin

glsanmaa8@alumnes.ub.edu

Laura Guitart Tarrés

Adriana Santos Caballero

asantoca11@alumnes.ub.edu

Jaume Gil Lafuente, | Maria Ángeles Revilla Camacho

Sara Pahlevan

spahlepa7@alumnes.ub.edu

Rubén Huertas García

Paúl Oswaldo Sarango Lalangui

psaranla7@alumnes.ub.edu

Esther Hormiga, | José Álvarez Garcia

Enzo Shijaku

diametri@gmail.com

Claudio Cruz CazaresYulia Kasperskaya

Chrislyn Tang

chtangta26@alumnes.ub.edu

Josep Maria Argilés BoschYulia Kasperskaya

Dídac Traserra Escarramán

dtrasees7@alumnes.ub.edu

Anna Maria Gil Lafuente, | José Merigo Lindahl

Iñaki Vázquez Álvarez

ivazqual7@alumnes.ub.edu

Jordi Martí Pidelaserra

Jose Ricardo Vera Garnica

jveragar7@alumnes.ub.edu

Jordi Martí Pidelaserra

Carlos Yance Carvajal

cyanceca16@alumnes.ub.edu

, Pilar Presas Maynegre | Pilar Marquès Gou

Yanina Kowszyk Bergesio

ykowszko7@alumnes.ub.edu

, Marc Badia Miró | Mariana Walter

Análisis de la implantación de la estrategia de servitización en las empresas manufactureras españolas

Helen Castellón

Laura Guitart Tarrés | Natalia Jaría Chacón

Organizational behavior in Ecuadorian SME’s. An analysis of leadership, trust and conflict management

Eduardo Espinoza Solís

Patricia Elgoibar

La influencia de los contenidos publicitarios en el engagement hacia las comunidades virtuales de marca

Aleida López Julià

Santiago Forgas Coll & Ramon Palau Saumell

Evolving to Digital and Programmable Value Based Economy: General Prospect and Specific Applications over Sustainability

Ferran Herraiz Faixó

Francisco Javier Arroyo Cañada

An analytical study about the relationship between Green Supply Chain Management practices and Organizational Performance

Keivan Amirbagheri

Laura Guitart-Tarrés & Ana Núñez-Carballosa

Las estrategias de financiación de las empresas de biotecnología, con referencia al caso español

Ernest Solé Udina

Oriol Amat Salas & Montserrat Casanovas Ramon

Characterization and measurement of social responsibility in micro, small and medium enterprises of the Caribbean Region of Colombia

Guillén León

M. Mercè Claramunt

Strategic Interactions in Marketing: A Dynamic Approach

Lijue Lu

Jorge Navas Ródenes

How does the store flyer design and content features influence consumer behavior?

Maciel Prediger

Rubén Huertas García & Juan Carlos Gázquez Abad

Historical cost versus fair value of biological assets: Relevance of accounting information

Meritxell Miarons Blanco

Josep Maria Argilés Bosch

Understanding Innovation within the context of the Integration of Management Systems

Alfonso Antonio Hernández Vivanco

Mercè Bernardo & Claudio Cruz Cázares

The processes of knowledge management: A bibliometric evolution and assessment models based on ICTs for SMEs

Maria Magaly Gaviria Marin

Claudio Cruz Cazares

Building knowledge in performance measurement and management: A critical realist approach

Ryan Armstrong

Laura Guitart Tarrés

Innovation processes in creative industries: new practices and the use of technology in the digital entertainment industry

Cristian Granados Sánchez

Montserrat Pareja Eastaway & Mercè Bernardo

CURS ACADÈMIC 2021-2022

El període de sol·licituds d’admissió per al curs acadèmic 2021-2022 està obert des del 4 de novembre de 2020 al 30 d’abril de 2021.

Avís sobre la COVID-19: El calendari d’admissions es manté sense alteracions. Les sol·licituds s’estan revisant i processant amb normalitat. A data d’avui, tampoc hi ha hagut canvis en el calendari dels programes de postgrau per al curs 2020-21. En cas que l’emergència sanitària del COVID-19 ens obligui a realitzar canvis, us informarem el més aviat possible. Per consultar més informació, visiteu la secció “Informació per a la comunitat universitària sobre la COVID-19” de la pàgina web de la Universitat de Barcelona.

Els candidats que vulguin presentar la sol·licitud al programa de doctorat d’Empresa de la Universitat de Barcelona han de seguir els passos següents:

PRIMER

Certificar que compleixen tots els requisits necessaris per accedir al programa, especificats en l’apartat Destinataris.

SEGON

Emplenar el formulari de sol·licitud d’admissió, que aporta la informació necessària per a l’avaluació acadèmica del candidat.

Una vegada rebuda revisada la sol·licitud per l’equip d’admissions, els sol·licitants rebran un correu electrònic per tal de confirmar el nom i correu electrònic de contacte de les persones que faran la carta de referència. El sistema els enviarà un correu electrònic automàtic.

Períodes de resolució

1r període | Sol·licituds rebudes del 4 de novembre de 2020 al 31 de gener de 2021. Resolucions el 26 de febrer de 2021.
2n període | Sol·licituds rebudes de l’1 de febrer al 31 de març de 2021. Resolucions el 28 d’abril de 2021.
3r període | Sol·licituds rebudes de l’1 al 30 d’abril de 2021. Resolucions el 28 de maig de 2021.

(!) Els sol·licitants rebran la resolució acadèmica per correu electrònic.

TERCER

Els candidats que obtinguin l’admissió acadèmica han de lliurar la documentació requerida a l’Oficina de Màsters i Doctorat (OMD) de la Facultat d’Economia i Empresa. Posteriorment, l’Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona s’encarrega de comunicar per correu electrònic l’aprovació definitiva als candidats.

És aconsellable reunir tota la documentació tan aviat com sigui possible, perquè l’obtenció de determinats certificats es pot allargar més enllà del termini establert per a la sol·licitud d’admissió. En concret, els candidats han de lliurar els documents següents:

1. Títol de grau o llicenciatura.
2. Expedient del grau o llicenciatura.
3. Títol de màster.
4. Expedient del màster.
5. Còpia del passaport, DNI o NIE.
6. Formulari de sol·licitud:
Estudiants amb documents acadèmics de fora de l’Estat Espanyol
Estudiants amb documents acadèmics de l’Estat Espanyol

Tant l’expedient del grau o llicenciatura com el de màster han d’especificar la durada dels estudis en cursos acadèmics, les assignatures, el còmput d’hores o crèdits cursats per cada assignatura, la qualificació i el sistema d’avaluació (en el mateix document o en un certificat adjunt).

Tota la documentació lliurada ha d’estar compulsada. En el cas dels títols obtinguts a l’estranger, l’estudiant ha de seguir els passos següents, en ordre estricte:

1. Legalització.
2. Traducció.
3. Còpies compulsades.

És indispensable presentar còpies compulsades dels documents requerits. En el cas que l’estudiant presenti els originals legalitzats i traduïts juntament amb còpies simples d’aquests documents, aquestes còpies es poden compulsar a la Universitat de Barcelona. Si l’estudiant disposa d’un títol universitari espanyol, també pot presentar els documents originals i còpies simples per certificar-les en el mateix centre.

Tota la documentació ha d’enviar-se o lliurar-se personalment a l’Oficina de Màsters i Doctorat (OMD) de la Facultat d’Economia i Empresa a l’adreça:

Oficina de Màsters i Doctorat (OMD)
Facultat d’Economia i Empresa
Universitat de Barcelona
Av. Diagonal, 696
08034 Barcelona, Espanya

Tots els estudiants amb documentació internacional han d’assumir una taxa d’equivalència de 218,15 €. La Universitat de Barcelona els envia el rebut per abonar la taxa corresponent.

Política d’ajornament d’admissió: Els estudiants admesos en el programa que no puguin assistir poden sol·licitar un ajornament de l’admissió al següent any acadèmic (un sol cop). Les sol·licituds s’han d’enviar per correu electrònic a business.school@ub.edu abans de l’1 de setembre. Cada sol·licitud és revisada pel Comitè d’Admissions. Recordeu que els ajornaments no estan garantits.