DOCTORAT D'EMPRESA

 

 • Director: Mercè Bernardo
 • Durada: 3 anys a temps complet | 5 anys a temps parcial
 • Preu (un curs acadèmic): 540,92€
 • Les preinscripcions per a l’any acadèmic 2024-2025 estaran obertes del 13 de gener al 30 d’abril de 2024.

El programa de Doctorat en Empresa és un programa únic en el sistema universitari català adreçat a estudiants que vulguin iniciar una carrera internacional en recerca en l’àmbit de l’empresa

El Doctorat d’Empresa de la Universitat de Barcelona és un programa que té com a objectiu la formació d’investigadors en les diferents àrees de la gestió de l’empresa. En el marc del doctorat, els estudiants desenvolupen activitats de recerca en àmbits com ara la comptabilitat, les finances, les assegurances, l’estratègia empresarial, les operacions, la qualitat, el màrqueting, l’emprenedoria, els recursos humans, la innovació, la història de l’empresa, la teoria de jocs i la incertesa en la presa de decisions.

El Doctorat en Empresa ha estat acreditat amb Excel·lència després d’una exhaustiva i rigorosa avaluació externa per part de l’Agència per a la Qualitat de les Universitats Catalanes (AQU), que reconeix la qualitat i l’impacte de la recerca realitzada en el marc del doctorat.

Els estudis tenen una durada de tres anys a temps complet o de cinc anys a temps parcial. Cada estudiant disposa, com a mínim, d’un director de tesi, assignat en funció del camp de recerca.

Al llarg del programa, els doctorands participen en diverses activitats complementàries, que inclouen seminaris de recerca, tallers, cursos i workshops. D’altra banda, també s’anima els estudiants que publiquin la seva recerca en revistes especialitzades i que facin estades temporals en altres universitats o centres de recerca.

Manual de l’estudiant pel curs acadèmic 2023-2024

El Doctorat d’Empresa permet la formació d’investigadors d’alt nivell en diversos aspectes de les ciències empresarials. La realització de la tesi doctoral suposa la principal activitat del doctorand i consisteix en un treball original de recerca elaborat pel candidat en una àrea concreta d’especialització. Cada estudiant disposa, com a mínim, d’un supervisor de tesi, el qual orienta i dóna suport a l’estudiant. Des de la universitat s’encoratja els estudiants que publiquin els seus treballs de recerca en revistes científiques especialitzades. També se’ls anima a fer estades temporals en altres universitats o centres de recerca.

El programa s’estructura administrativament en una sola línia de Recerca en Empresa, que se subdivideix en deu grans blocs temàtics:

1. Estratègia i emprenedoria
Gestió de la innovació; Gestió del coneixement; Innovació oberta; Sectors creatius; Negocis Internacionals; Corporacions multinacionals; Aliances i xarxes; Comportament emprenedor; Èxit i noves empreses
Directors de tesi: Achcaoucaou Iallouchen, Fariza ; Cruz Cazares, Claudio ; Hormiga, Esther ; Miravitlles Matamoros, Paloma ; Pareja-Eastaway, Montserrat ; Shijaku, Elio ; Sierra Morán, Johana ; Smirnova, Yelena

2. Tecnologia i gestió d’operacions
Estratègia d’operacions; Gestió global de la cadena de subministrament; Gestió de la cadena de subministrament verda; Gestió de la qualitat; Logística de terciarització i 3PL; Integració Logística; Logística inversa; Integració de sistemes de gestió; Gestió de laresponsabilitat social
Directors de tesi: Bernardo, Mercè ; Guitart Tarrés, Laura ; Núñez Carballosa, Ana María ; Jaría Chacón, Natalia

3. Gestió i organització (General management)
Directors de tesi: Aparicio Chueca, María Pilar ; Elgoibar, Patricia ; Presas Maynegre, Pilar ; Triadó Ivern, Xavier Maria ; Valls Pasola, Jaume ; Armstrong, Ryan ; Calleja, Jonathan ; Crespi Vallbona, Montserrat  ; Mach Piera, Mercè

4. Màrqueting
Directors de tesi: Forgas Coll, Santiago ; Gil Lafuente, Jaume ; Huertas García, Rubén ; Arroyo Cañada, Francisco Javier ; Campo, Jordi

5. Comptabilitat
Anàlisi de solvència; consolidació d’estats comptables; auditoria; comportament de cost; predicció de fallida; comptabilitat i control de gestió; mesurament de l’acompliment; evasió d’impostos; gestió d’ingressos; contractació pública i comptabilitat; comptabilitat social i ambiental; comptabilitat agrícola
Directors de tesi: Argilés Bosch, Josep Maria ; Garcia Castellví, Antoni ; Kasperskaya, Yuliya ; Martí Pidelaserra, Jordi ; Boria Reverter, Josefa ; Garcia Marimon, Xavier

6. Història de l’empresa
Empreses familiars; Districtes i Clusters; Història Empresarial Internacional; Història de les Tipologies de Governabilitat i de Propietat Comercial; Gènere en la Història Empresarial; Història del Emprenedoria; Biografies de Negocis; Història Empresarial a Mercats Desenvolupats i Emergents; Negocis preindustrials, Corporacions Chandlerian, PIME i multinacionals
Directors de tesi: Fernàndez Pérez, Paloma

7. Mètodes matemàtics per a l’empresa, les finances i les assegurances
Tarificació (“a priori” i “a posteriori”) i Provisions en assegurances no de vida; Solvència de les entitats asseguradores i models de teoria del risc; Assegurances de vida i previsió social pública i privada; Finances estocàstiques; Modelització de la incertesa
Directors de tesi: Adillon Boladeres, Roman Jordi ; Boj del Val, Eva ; Claramunt, Mercè ; Gonzalez-Vila Puchades, Laura Maria ; Marín Solano, Jesús ; Ribas Marí, Carmen ; Solanilla Blanco, Sara Ana

8. Presa de decisions i teoria de jocs
Jocs cooperatius: el Nucli, el valor de Shapley, el nuclèol; Problemes de racionament; Jocs de fallida; Mercats d’assignació (jocs); Problemes de cost compartit
Directors de tesi: Calleja, Pedro ; Izquierdo Aznar, Josep Maria ; Mártinez-de-Albéniz Salas, Francisco Javier ; Navas, JorgeNúñez Oliva, Marina ; Rafels Pallarola, Carlos

9. Risc en finances i assegurances
Quantificació de Risc; Tarificació en assegurances; Models lineals generalizats; Distribucions multivariants; Còpules; Estimació no paramètrica; Anàlisi de dades; Mineria de dades
Directors de tesi: Ayuso Gutiérrez, M.Mercedes ; Bolancé i Losilla, Catalina ; Guillén Estany, Montserrat ; Santolino Prieto, Miguel Angel ; Torres Martinez, Agustin

10. Models per al tractament de la incertesa en la presa de decisions
Presa de decisions; economia d’incertesa; modelatge; estratègies de creixement; lògica difusa; emprenedoria; Gestió de la innovació; operadors d’agregació
Directors de tesi: Gil Lafuente, Ana Maria ; Torres Martinez, Agustin

El doctorat té una durada de tres anys a temps complet o de cinc anys a temps parcial. A continuació es mostra un calendari indicatiu del període de recerca:

Primer curs Segon curs en endavant Últim curs
Es presenta una proposta detallada de tesi, que ha d’incloure un projecte de pla de treball. Aquest pla s’ha de presentar públicament i l’avalua un tribunal. L’aprovació del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar dins del programa de doctorat. La comissió de seguiment del doctorat avalua el desenvolupament de la proposta de tesi i els progressos duts a terme en el pla de recerca de l’estudiant. La lectura i defensa de la tesi doctoral davant del tribunal que s’ha assignat és l’últim pas per aconseguir el títol de doctor o doctora.

Els estudiants de doctorat han de participar al llarg del programa en una sèrie d’activitats complementàries com són els seminaris de recerca i el Workshop del Doctorat d’Empresa. Els estudiants també poden participar a les activitats de formació que organitza l’Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona, la Facultat d’Economia i Empresa o el propi programa de doctorat.

La Comissió Acadèmica del programa de Doctorat d’Empesa anima a tots els estudiants de doctorat a fer estades de recerca en altres universitats o centres de recerca de tot el món. Les estades de recerca superiors a tres mesos es podran reconèixer amb la menció internacional en el títol de doctor. Algunes institucions d’acollida recents han sigut HEC Montréal, Universitat de Durham, Universitat de Xile, Institut de Tecnologia i Educació Superior de Monterrey, Universitat del Minho o Universitat Estatal d’Arizona, entre d’altres.

El programa s’adreça a estudiants que vulguin iniciar una carrera internacional en recerca en l’àmbit de l’empresa. Així doncs, és indispensable que les persones candidates tinguin una formació suficient per dur a terme una tesi doctoral. Per tant, la Universitat valorarà especialment els coneixements previs sobre les temàtiques incloses en el doctorat.

Per accedir a qualsevol doctorat de la Universitat de Barcelona, cal haver completat almenys un total de 300 crèdits ECTS (sistema europeu de transferència de crèdits), dels quals un mínim de 60 crèdits han de correspondre a un programa oficial de màster orientat a la recerca.

Requisits acadèmics

L’admissió al Doctorat d’Empresa es limita als estudiants que hagin completat algún dels títols següents:

1. Màster universitari en Recerca en Empresa de la UB o Màster universitari en Ciències Actuarials i Financeres. En aquest segon cas, l’alumne ha d’haver cursat l’especialització en models actuarials i financers avançats.

2. Màster expedit per una institució d’educació superior de l’EEES que la Comissió Acadèmica del programa consideri que té el mateix nivell i ofereix formació orientada a la investigació equivalent a les dels màsters esmentats en l’apartat anterior. Concretament, cal destacar que es dóna un tractament equivalent al Diploma d’Estudis Avançats obtingut en el marc del doctorat d’Estudis Empresarials de la UB i al màster universitari de Recerca en Empresa, Finances i Assegurances impartit a la Facultat d’Economia i Empresa de la UB des de el curs acadèmic 2007-2008 fins al curs 2011-2012.

3. Títol expedit d’acord amb un sistema educatiu aliè a l’EEES, sense que sigui necessari homologar-lo, que acrediti un nivell de formació equivalent al màster universitari de Recerca en Empresa o al màster universitari de Ciències Actuarials i Financeres (especialització en Models Actuarials i Financers Avançats).

Altres requisits

1. Certificat de llengua anglesa. A no ser que la persona candidata sigui nadiua de llengua anglesa o hagi cursat estudis universitaris en anglès, haurà d’acreditar el seu nivell d’idioma. Els certificats recomanats són els de Cambridge, TOEFL (codi C086 per tots els programes de la UB Business School) o el IELTS. S’haurà d’adjuntar una còpia del certifiact al formulari de sol·licitud. Així mateix, també es pot informar del resultat d’una prova de nivell directament a través del seu centre de proves.

2. Referències. Una vegada enviada la sol·licitud d’admissió i revisada per l’equip d’admissions, la persona candidata rebrà un correu electrònic per tal de facilitar el nom i l’adreça electrònica de dos acadèmics que puguin avalar la seva sol·licitud. Les persones indicades rebran un correu electrònic automàtic amb preguntes específiques sobre el perfil de la persona candidata. Només es tindran en compte aquelles respostes que s’hagin rebut com a màxim 7 dies després del termini de sol·licituds d’admissió del període corresponent.

El Doctorat d’Empresa atrau joves investigadors d’arreu del món. Al voltant de dos terços dels nostres estudiants són estrangers. Tot i que constitueixen un grup molt divers en termes de formació acadèmica i àmbit de recerca, hi ha una clara predominança de candidats amb un títol universitari en l’àmbit de l’Administració i Direcció d’Empreses. Després de la defensa de la tesi, la majoria de doctors en Empresa desenvolupen la seva carrera professional en l’àmbit de la recerca en institucions acadèmiques, el sector públic o el sector privat.

El programa de doctorat és la direcció més evident que prenen els joves investigadors després de completar el Màster de Recerca en Empresa o l’especialització en Models Actuarials i Financers Avançats del Màster de Ciències Actuarials i Financeres. Actualment, els dos programes s’imparteixen a la Universitat de Barcelona. Els estudiants matriculats a qualsevol d’aquests dos programes adquireixen els coneixements i les habilitats d’investigació necessàries per començar una tesi doctoral. És per aquest motiu que un percentatge considerable dels nostres doctorands ha estudiat un d’aquests dos programes. Tot i això, aquestes no són les úniques vies d’accés al Doctorat d’Empresa. Molts estudiants també accedeixen al programa després d’haver completat altres màsters orientats a la recerca que s’imparteixen a altres universitats.

El Doctorat d’Empresa de la Universitat de Barcelona s’adreça específicament als estudiants que vulguin iniciar una carrera internacional en recerca. Després de completar amb èxit el programa, els nous doctors podran treballar com a investigadors o docents en universitats, escoles de negocis o centres de recerca. Amb tot, l’àmbit acadèmic no suposa l’única sortida professional dels nostres estudiants: el doctorat d’Empresa també permet treballar en àmbits com ara la consultoria.

Actualment, antics alumnes del programa de doctorat d’Empresa treballen com a professors i investigadors en centres com ara l’EADA Business School, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona, l’EAE Business School, la Universitat de Xile, la Universitat Veracruzana o la Universitat Tecnològica de Panamà. Altres exalumnes ocupen llocs directius en empreses com Bunge, Grup Catalana Occident o CaixaBank o com a analistes en institucions com per exemple l’Organització Internacional del Treball (OIT).

Les estadístiques demostren que, actualment, els estudis de doctorat faciliten la inserció laboral dels estudiants. Així mateix, els doctors poden aspirar a un nivell salarial més alt. Segons dades de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), el 95,4 % dels doctors en ciències socials s’han incorporat al mercat laboral en un termini màxim de tres anys, després d’acabar la tesi, i la seva taxa d’atur només és del 3,3%.

Preus

La Generalitat de Catalunya és l’encarregada de fixar anualment les taxes dels estudis superiors de totes les universitats públiques catalanes, entre elles la Universitat de Barcelona. Segons els preus corresponents al curs acadèmic 2023-2024, el cost de la matrícula del programa de doctorat d’Empresa és de 540,92 € anuals. Addicionalment, els estudiants hauran d’abonar la taxa corresponent a la defensa de la tesi (156,87 €) i la taxa de sol·licitud del títol de doctor (218,15 €). D’acord amb aquests preus, la quantitat que hauran d’abonar els estudiants durant els seus estudis és:

 • Doctorat a temps complet (3 anys): 1.997,78 €
 • Doctorat a temps parcial (5 anys): 3.079,62 €

Més informació: http://www.ub.edu/acad/es/matricula/precios.html

Finançament

La informació sobre beques i ajuts pot trobar-se en aquesta pàgina web de la Universitat de Barcelona. Paral·lelament, des de la mateixa Universitat de Barcelona s’ofereix informació als estudiants sobre noves oportunitats d’ajuts a mesura que se’n publiquen les convocatòries.

Ajuts predoctorals

Els ajuts predoctorals s’assignen a través de convocatòries competitives i és necessari sol·licitar-los de forma separada. Aquests ajuts els ofereixen organismes públics i privats i tenen calendaris diferents pel que fa als terminis de sol·licitud i data d’inici. La duració dels ajuts (tres o quatre anys), la quantitat de l’ajut, el finançament addicional per estades de recerca i activitats de formació i requisits específics (per exemple, l’any de graduació) dependrà de les característiques de cada convocatòria. En la majoria de casos, el preu de la matrícula de direcció i tutela està cobert.

Les opcions d’aconseguir un d’aquests ajuts dependrà del perfil de la persona candidata, essent les notes mitjanes de grau i màster un element d’especial rellevància. Així mateix, es recomana a les persones candidates que sol·licitin altres ajuts al marge dels quals es relacionen a continuació.

Roman Jordi Adillon Boladeres

adillon@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaDirector/a de tesi del Doctorat d'Empresa

Antonio David Somoza López

asomozal@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Josep Maria Argilés Bosch

josep.argiles@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Mercedes Ayuso Gutiérrez

mayuso@ub.edu

Director/a de tesi del Doctorat d'Empresa

Bàrbara Llacay

bllacay@ub.edu

Director/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Merce Bernardo Vilamitjana

merce.bernardo@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Eva Boj del Val

evaboj@ub.edu

Director/a de tesi del Doctorat d'Empresa

Catalina Bolancé i Losilla

bolance@ub.edu

Director/a de tesi del Doctorat d'Empresa

Josefa Boria Reverter

jboriar@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Pedro Calleja Cortés

calleja@ub.edu

Director/a de tesi del Doctorat d'Empresa

M. Mercè Claramunt Bielsa

mmclaramunt@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaDirector/a de tesi del Doctorat d'Empresa

Montserrat Crespi Vallbona

mcrespi@ub.edu

Director/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Claudio Cruz Cazares

claudio.cruz@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Daniel Luiz De Mattos Nascimento

danielmattos@ub.edu

Professor/a del Màster d'Empresa InternacionalDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

David Alaminos Aguilera

alaminos@ub.edu

Director/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Patricia Elgoibar

patriciaelgoibar@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaProfessor/a del Màster d'Empresa InternacionalDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Emilio Vizuete Luciano

evizuetel@ub.edu

Director/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Paloma Fernández Pérez

palomafernandez@ub.edu

Director/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Santiago Forgas Coll

santiago.forgas@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Xavier Garcia Marimon

xaviergarcia@ub.edu

Professor/a de l'EMBADirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Anna Maria Gil Lafuente

amgil@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Jaime Gil Lafuente

j.gil@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Laura Maria Gonzalez-Vila Puchades

lgonzalezv@ub.edu

Director/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Montserrat Guillén Estany

mguillen@ub.edu

Director/a de tesi del Doctorat d'Empresa

Alfonso Hernández

alfonso.hernandez@ub.edu

Director/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Esther Hormiga

ehormiga@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaProfessor/a del Màster d'Empresa InternacionalDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Rubén Huertas García

rhuertas@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Josep Maria Izquierdo Aznar

jizquierdoa@ub.edu

Director/a de tesi del Doctorat d'Empresa

Natalia Jaría Chacón

nataliajaria@ub.edu

Director/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Jonathan Calleja

jcallejablanco@ub.edu

Director/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Jordi Campo

jordicampo@ub.edu

Director/a de tesi del Doctorat d'Empresa

Yuliya Kasperskaya

yulia.kasperskaya@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Mercè Mach Piera

merce.mach@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

María Pilar Aparicio Chueca

pilaraparicio@ub.edu

Director/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Jesús Marín Solano

jmarin@ub.edu

Director/a de tesi del Doctorat d'Empresa

Jordi Martí Pidelaserra

2marti2@ub.edu

Director/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Francisco Javier Mártinez-de-Albéniz Salas

javier.martinezdealbeniz@ub.edu

Director/a de tesi del Doctorat d'Empresa

Michele Girotto

michele.girotto@ub.edu

Director/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Miguel Angel Santolino Prieto

msantolino@ub.edu

Director/a de tesi del Doctorat d'Empresa

Paloma Miravitlles Matamoros

paloma.miravitlles@ub.edu

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaProfessor/a del Màster d'Empresa InternacionalDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Jorge Navas

jnavas@ub.edu

Director/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Ana María Núñez Carballosa

ana.nunez@ub.edu

Director/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Marina Núñez Oliva

mnunez@ub.edu

Director/a de tesi del Doctorat d'Empresa

Montserrat Pareja-Eastaway

mpareja@ub.edu

Director/a de tesi del Doctorat d'Empresa

Carlos Rafels Pallarola

crafels@ub.edu

Director/a de tesi del Doctorat d'Empresa

Carmen Ribas Marí

cribas@ub.edu

Director/a de tesi del Doctorat d'Empresa

Ryan Armstrong

ryan.armstrong@ub.edu

Director/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Martí Sagarra

martisagarra@ub.edu

Professor/a del Màster d'Empresa InternacionalDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Adeline Abou-Ali

aabouaab7@alumnes.ub.edu

Elio ShijakuNizar Abdelkafi

Carlos Alberto Acuña Gonzalez

cacunago7@alumnes.ub.edu

Catalina Bolancé i Losilla, | Salvador Torra

David Anaya

danayalu7@alumnes.ub.edu

, Lluís Bermúdez Morata | Jaume Belles Sampera

Laura Arenas

laura.arenas.dreger@gmail.com

Anna Maria Gil Lafuente

Álvaro Arrieta

aarrieva16@alumnes.ub.edu

Montserrat Crespi VallbonaOriol Anguera-Torrell

Juan Batlló Ferrer

jbatlloferrer@ub.edu

Ryan Armstrong, Keivan Amirbagheri

Xènia Bellet i Navarro

xbellet@ub.edu

Montserrat Crespi Vallbona

Aïda Bravo

abravoal@ub.edu

Claudio Cruz Cazares

Núria Canal

ncanalpu7@alumnes.ub.edu

Jordi Martí PidelaserraJosefa Boria Reverter

Luis Enrique Céspedes

luisencespedes@gmail.com

Mercedes Ayuso GutiérrezMiguel Angel Santolino Prieto

Xiaochen Chang

xchangch17@alumnes.ub.edu

Elio ShijakuFariza Achcaoucaou Iallouchen

Yiyan Chen

ychenche645@alumnes.ub.edu

Alfonso HernándezMerce Bernardo

Marc Cortés Rufé

marccortesrufe@gmail.com

Jordi Martí Pidelaserra

Oscar Cruz Sánchez

omcruzs@unal.edu.co

Alfonso Antonio Hernández VivancoClaudio Cruz Cazares

Maria Teresa Gomez-Valades

mgomezgo43@alumnes.ub.edu

Javier RomaniJosep Maria Argilés Bosch

Alberto Lempira Guevara

aguevach18@alumnes.ub.edu | me@albertolempira.com

Carolina Luis BassaFrancisco Javier Arroyo Cañada

Miguel Guillén Pujadas

miguel.guillen@ub.edu

David AlaminosEmilio Vizuete Luciano

Oktay Guzel

oktayguzel@gmail.com

Emilio Vizuete Luciano

Andrea Patricia Iglesias Pardo

andreiglesiasp@gmail.com

Daniel de Mattos Nascimento

Tabitha Aude Ilboudo

sid.ilboudo@ub.edu

Josep Maria Argilés Bosch

Mariuxy Iveth Jaramillo Villacrés

mariuxy9j@hotmail.com

Laura Guitart Tarrés

Elena Jordà

ejordasa9@alumnes.ub.edu

Josep Maria Argilés Bosch

Katharina Köstner

31koestk7@alumnes.ub.edu

Barbara LlacayDavid Alaminos Aguilera

Yanina Kowszyk Bergesio

ykowszko7@alumnes.ub.edu

Frank Vanclay, Marc Badia

Julia Kupke

julia.kupke@outlook.com

Daniel de Mattos NascimentoMerce Bernardo

Nuria Louzao

nuria.louzao@gmail.com

Montserrat Crespi Vallbona

Natalia Mandirola

nmandifa20@alumnes.ub.edu

Jaume Valls PasolaMercè Mach Piera

Ahmad Maraqa

amaraqma7@alumnes.ub.edu

Josep Maria Argilés BoschYuliya Kasperskaya

Mohamed Mehdi Hijazi

mmehdihi7@alumnes.ub.edu

M. Mercè Claramunt Bielsa, | Laura Maria Gonzalez-Vila Puchades

Mario Mendocilla

mariomendocilla@gmail.com

Paloma Miravitlles Matamoros, | Jorge Matute

Luis Francisco Miranda

lmirante8@alumnes.ub.edu

Claudio Cruz Cazares

Herick Moralles

hmoralfe7@alumnes.ub.edu

Fariza Achcaoucaou IallouchenPaloma Miravitlles Matamoros

Fahad Muneer Vakassi

fvakasva169@alumnes.ub.edu

Jordi CampoXavier Arroyo

Natalia Muñoz

namuroagencia@gmail.com

Montserrat Pareja-Eastaway

Darley Biviana Pacheco Cubillos

bpacheco@ub.edu

Jaume Gil LafuenteJosefa Boria Reverter

Sara Pahlevan

spahlepa7@alumnes.ub.edu

Rubén Huertas García

Karan Patel

karan.patel@ub.edu

Francisco Javier ArroyoJaume Gil Lafuente

Sergi Pons

sergi.pons@ub.edu

Jaume Gil LafuenteJavier Manuel Romaní Fernandez

Julie Preaux

jpreaupr7@alumnes.ub.edu

Merce Bernardo, | Martí Casadesús

Yanqiu Ren

yrenrenx8@alumnes.ub.edu

Martí Sagarra, | Min Zhang

Anna Roca

arocacastello@gmail.com

Fariza Achcaoucaou IallouchenPaloma Miravitlles Matamoros

Marta Rodriguez Tobalo

mrodrito11@alumnes.ub.edu

Montserrat Pareja-Eastaway, Mercè Carreras-Solanas

Irene Sanchez

isanchtu7@alumnes.ub.edu

Claudio Cruz CazaresPatricia Elgoibar

Maria Gloria Sanmartin Antolin

glsanmaa8@alumnes.ub.edu

Laura Guitart Tarrés

Pouria Shafaei

pooryashafaie0@gmail.com

Jonathan CallejaMerce Bernardo

Albert Sitjà

albert.sitja@ub.edu

, Laura Vall-llosera

José Luis Solá

jsolauya54@alumnes.ub.edu

Josep Maria Argilés Bosch

Hongyu Wu

hwuwuxxx89@gmail.com

Mercè Mach Piera

Yuqing Xiao

xiaoyuqing550@gmail.com

Antonio David Somoza López

Feng Xu

xufeng0211@gmail.com

Martí SagarraYuliya Kasperskaya

Jingyao Yang

jyangyan161@alumnes.ub.edu

Michelle Girotto, Gema Calleja Sanz

Strategic recovery for digitally underdeveloped sharing economy components: Coworking spaces’ digitalization in time of pandemic

Tugce Nuray Saka

Esther Hormiga | Jaume Valls Pasola

Essays on the Relationship between the Integration of Management Systems and Sustainability

Louis Maximilian Ronalter

Javier Manuel Romaní Fernandez | Merce Bernardo

An analysis of factors for preventing and detecting corruption: Evidence in Indonesia Village Government

Caesar Marga Putri

Josep Maria Argilés Bosch | Diego Ravenda

Digital Content Marketing Strategies for resource optimisation in e-Government platforms

Anabel Guzmán

Francisco Javier Arroyo Cañada

Exploring the Role of Third Party Logistic (TPL) Companies as Enablers for Collaborative Systems and Blue Ocean Strategy in Supply Chain Management

Bernardo Hargous Pretel

Laura Guitart Tarrés

It is all about Services: Disentangling the Nature of Service Firms and their Internationalization Process

Adriana Espinet Patcho

Paloma Miravitlles Matamoros

The emerging landscape of Social Media Data Collection: anticipating trends and addressing future challenges

Laura Sáez

Rubén Huertas García | Santiago Forgas Coll

Servant Leadership and Employee Work Outcomes: Uncovering Underlying Mechanisms by Examining Moderator and Mediator Variables

Vahid Minaei

Mercè Mach Piera

The effects of organizational initiating actions on nurses´ outcomes: A social exchange perspective

José Facundo García

Jorge Matute | Josep Maria Argilés Bosch

Models for dealing with uncertainty in decision-making

Anton Figuerola Wischke

Anna Maria Gil Lafuente | José María Merigó Lindahl

La valoración de empresas mediante lógica borrosa

César Castillo López

Ana Maria Gil Lafuente

Essays on Machine Learning for Risk Analysis in Finance, Insurance and Energy

Juan José Vidal

Montserrat Guillén Estany | Jorge M. Uribe

Communicating healthy nutrition among young people: Innovative techniques to measure the efficacy of alternative media and messages

Maria Eugenia Laureckis Molla

Inés Küster Boluda | Natalia Vila López

Dependence and Systemic Risks in Financial Markets: Spatial and Upper Tail Analysis

Carlos Alberto Acuña Gonzalez

Catalina Bolancé i Losilla | Salvador Torra

Contemporary discourses around corporate social responsibility and their influence on business and society relations

Yanina Kowszyk Bergesio

Frank Vanclay | Marc Badia

Essays on Estimation, Prediction and Evaluation of Insurance Risk

Albert Pitarque

Montserrat Guillén Estany

Evaluación del impacto del coaching en los resultados organizativos

César Luis Fernández Llano

Analysis of Michelin-starred restaurants and their geographical concentration: the case of Catalonia

Raúl Escalante Álamo

Mercè Bernardo

Impact of Emotional Intelligence, Leadership Traits and Culture on Leadership Style in Hospitality: Propensity of Green Management Practices Implementation

Teresa Hecht

Montserrat Crespi Vallbona

La Industria del Libro en España. Aproximación mesoeconómica y mesoanalítica para un modelo de análisis

Iñaki Vázquez Álvarez

Jordi Martí Pidelaserra

SutteARIMA is a New Approach to Forecast Economics, Business, and Actuarial Data

Ansari Saleh Ahmar

Eva Boj del Val

Understanding Entrepreneurial Legitimacy in the digital space: The Where, The Who and The How

Lizbeth Elaine Arroyo Carrasco

Esther Hormiga

Three essays on Business Groups discount in Chile: Theory and empirical study

Rodrigo Hernan González González

Jordi Martí Pidelaserra | Onofre Martorell Cunill

When leaders prioritize their profit against the organizational goal

Behnoush Kangarlou

Rubén Huertas García

Exploring what disruptive innovation is and its influence on Spanish incumbents

Sucet Jimena Martínez Vergara

Jaume Valls Pasola

Orientation towards Sustainable Entrepreneurship: Empirical evidence on SMEs

Paúl Oswaldo Sarango Lalangui

Esther Hormiga | José Álvarez Garcia

The role of responsible innovation in increasing firm performance in small and medium-sized enterprises and increasing their sustainability

Carla Tattiana Gonzales Gemio

Claudio Cruz Cazares | Mary Jane Parmentier

Análisis de las relaciones interfirmas en el clúster del turismo de intereses especiales de la región de Los Lagos, Chile

José Ricardo Vera Garnica

Jordi Martí Pidelaserra

The role of Personal Values in the Entrepreneurship Research. An analysis of new trends, decision making and success of entrepreneurs

Karla Paola Hernández del Valle

Esther Hormiga

Spanish Muslims’ halal food purchase intention

Mahir Pradana

Rubén Huertas García | Frederic Marimon Viadiu

Essays on Regional Management Centres: Subsidiary management at the crossroad of psychic distance and regionalization

Nina Magomedova

Fariza Achcaoucaou Iallouchen | Paloma Miravitlles Matamoros

Análisis de la implantación de la estrategia de servitización en las empresas manufactureras españolas

Helen Castellón

Laura Guitart Tarrés | Natalia Jaría Chacón

Organizational behavior in Ecuadorian SME’s. An analysis of leadership, trust and conflict management

Eduardo Espinoza Solís

Patricia Elgoibar

La influencia de los contenidos publicitarios en el engagement hacia las comunidades virtuales de marca

Aleida López Julià

Santiago Forgas Coll & Ramon Palau Saumell

Evolving to Digital and Programmable Value Based Economy: General Prospect and Specific Applications over Sustainability

Ferran Herraiz Faixó

Francisco Javier Arroyo Cañada

An analytical study about the relationship between Green Supply Chain Management practices and Organizational Performance

Keivan Amirbagheri

Laura Guitart-Tarrés & Ana Núñez-Carballosa

Las estrategias de financiación de las empresas de biotecnología, con referencia al caso español

Ernest Solé Udina

Oriol Amat Salas & Montserrat Casanovas Ramon

Characterization and measurement of social responsibility in micro, small and medium enterprises of the Caribbean Region of Colombia

Guillén León

M. Mercè Claramunt

Strategic Interactions in Marketing: A Dynamic Approach

Lijue Lu

Jorge Navas Ródenes

How does the store flyer design and content features influence consumer behavior?

Maciel Prediger

Rubén Huertas García & Juan Carlos Gázquez Abad

Historical cost versus fair value of biological assets: Relevance of accounting information

Meritxell Miarons Blanco

Josep Maria Argilés Bosch

Understanding Innovation within the context of the Integration of Management Systems

Alfonso Antonio Hernández Vivanco

Mercè Bernardo & Claudio Cruz Cázares

The processes of knowledge management: A bibliometric evolution and assessment models based on ICTs for SMEs

Maria Magaly Gaviria Marin

Claudio Cruz Cazares

Building knowledge in performance measurement and management: A critical realist approach

Ryan Armstrong

Laura Guitart Tarrés

Innovation processes in creative industries: new practices and the use of technology in the digital entertainment industry

Cristian Granados Sánchez

Montserrat Pareja Eastaway & Mercè Bernardo

CURS ACADÈMIC 2024-2025

Nota important: A causa d’ajustos imprevistos en el calendari de preinscripcions de la universitat, el període de sol·licituds d’admissió per al programa de Doctorat en Empresa, que inicialment estava previst obrir el 15 de novembre de 2023, s’obrirà el 13 de gener de 2024. No obstant això, les dates de resolució es mantenen sense canvis. Disculpeu les molèsties que aquest canvi de calendari pugui causar-vos. Aquest ajust no afecta a les dates de resolució.

Les sol·licituds d’admissió per al curs acadèmic 2024-2025 tenen dos períodes:

 • Primer període: Sol·licituds rebudes del 15 de novembre de 2023, 13 de gener al 15 de març de 2024 > Resolucions el 9 de maig de 2024.
 • Segon període: Sol·licituds rebudes del 15 de març al 30 d’abril de 2024 > Resolucions el 12 de juny de 2024.

Les persones candidates que vulguin presentar la sol·licitud al programa de doctorat d’Empresa de la Universitat de Barcelona han de seguir els passos següents:

PRIMER

Comprovar que compleixes tots els requisits necessaris per accedir al programa, especificats en l’apartat Destinataris.

SEGON

Emplenar el formulari de sol·licitud d’admissió i adjuntar la documentació necessària per a l’avaluació acadèmica:

 1. ID/Passaport
 2. CV
 3. Títol i expedient del grau o llicenciatura
 4. Títol (en cas que es tingui) i expedient (provisional o definitiu) del màster
 5. Carta de motivació (descripció de la teva trajectòria; la teva motivació per cursar el doctorat d’Empresa a la UB; els teus interessos acadèmics; la teva experiència de recerca i docència; objectius professionals i acadèmics. També s’hi pot incloure el nom de potencials director/a/s de tesi a la UB que encaixin amb els teus interessos de recerca). Si us plau, tingues en compte que no hauries de contactar amb potencials directors/es de tesi. En comptes d’això, et recomanem que estudiïs els seus perfils al nostre web i escriguis el seu nom o noms a la teva carta de motivació.
 6. Proposta de recerca (màxim 3 pàgines)
 7. Treball final de màster (si estàs treballant amb el teu TFM, pots enviar un resum llarg en anglès – al voltant de 3 pàgines)
 8. Certificat de llengua anglesa (no obligatori en cas que siguis nadiu o hagis cursat estudis universitaris en anglès)

TERCER

Per fer-nos arribar les teves referències cal que omplis aquest formulari, on hauràs d’indicar el nom i adreça de correu de dos academics que donin suport a la teva sol·licitud. Rebran un correu automatic amb preguntes generals sobre el teu perfil.
Només seran considerades les referències rebudes abans del 7è dia després del tancament de la data màxima de sol·licitud de cada període.

QUART

Una vegada completis els passos primer a tercer, la teva sol·licitud serà revisada pel nostre equip d’admissions i rebràs un correu per fer-te saber si tot està en ordre o si es requereix alguna informació o document addicional.
Si us plau, tingues en compte que només les sol·licituds completes seran avaluades per la Comissió Acadèmica.

La resolució acadèmica es notificarà per correu electrònic. En cas que la persona candidata estigui admesa al programa, haurà d’enviar la documentació necessària per a la resolució d’accés i formalització de la matrícula. Els estudiants amb documentació expedida fora d’Espanya hauran d’abonar la taxa d’estudi d’equivalència (218,15€). S’enviarà més informació a les persones candidates admeses.

Política d’ajornament d’admissió

Els estudiants admesos en el programa que no puguin assistir poden sol·licitar un ajornament de l’admissió al següent any acadèmic (un sol cop).

Les sol·licituds s’han d’enviar per correu electrònic a business.school@ub.edu abans del 31 d’octubre. Cada sol·licitud és revisada pel Comitè d’Admissions. Recordeu que els ajornaments no estan garantits.