Go back

Jordi Adell Herrera

Professor/a de l'EMBA