Go back

Josep Bertran Jordana

Professor/a de l'EMBA