Go back

Josefa Boria Reverter

Contact

| |

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a