Go back

Josep Maria Canyelles Pastó

Professor/a de l'EMBA