Go back

Santiago Forgas Coll

|

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

  • Estudiants de Doctorat

    alopezju9@alumnes.ub.edu

    Santiago Forgas Coll, | Ramon Palau Saumell