Go back

Anna Maria Gil Lafuente

Contact

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a