Go back

Josep Maria Izquierdo Aznar

Director/a de tesi del Doctorat d'Empresa