Go back

Jordi Lopez Tamayo

Professor/a del Màster de Recerca en Empresa