Go back

Elisenda Paluzie

Professor/a del Màster d'Empresa Internacional