Go back

Montserrat Pareja-Eastaway

Professor/a del Màster d'Empresa InternacionalDirector/a de tesi del Doctorat d'Empresa

  • Estudiants de Doctorat

    namuroagencia@gmail.com

    Montserrat Pareja-Eastaway