Go back

Javier Manuel Romaní Fernandez

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaProfessor/a del Màster d'Empresa Internacional