Go back

Jaume Valls Pasola

Contact

|

Professor/a del Màster de Recerca en EmpresaDirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/aSummer School Lecturer