nombre i número 

Nombre s’utilitza principalment en els tres casos següents:

 • Com a sinònim de quantitat:

  Exemple correcte Un gran nombre d’estudiants ha assistit a l’assemblea.

  Exemple incorrecte Un gran número d’estudiants ha assistit a l’assemblea.


 • Per referir-se al resultat d’un càlcul matemàtic o qualsevol dels ens abstractes que en resulten. En aquest sentit, s’utilitza especialment en el discurs especialitzat de les matemàtiques, l’estadística, la física o la química:

  Exemple correcte El nombre 3.
  Exemple correcte El nombre 3 és un nombre natural.
  Exemple correcte El 3 és un nombre primer.
  Exemple correcte Els nombres decimals.
  Exemple correcte El resultat d’aquesta suma és el nombre 460.
  Exemple correcte Preneu un nombre qualsevol i dividiu-lo per tres.
  Exemple correcte Nombre quàntic.
  Exemple correcte Nombre atòmic.
  Exemple correcte Nombre d’oxidació.
  Exemple correcte Llei dels grans nombres.
  Exemple correcte El nombre índex.


 • En lingüística, per referir-se a la categoria morfològica que marca els substantius, els pronoms, els adjectius i els verbs com a entitats úniques o plurals mitjançant determinats trets formals:

  Exemple correcte Nombre singular.
  Exemple correcte Nombre plural.


Cal recordar que l’abreviatura de nombre és nre.


Número, en canvi, s’utilitza preferentment en els casos següents:

 • Per referir-se al nombre o xifra atribuïts a una cosa per distingir-la d’un conjunt de coses semblants o per classificar-la dins d’una sèrie:

  Exemple correcte Viu al número 5 del meu carrer.
  Exemple correcte La pàgina número 29.
  Exemple correcte Ha sortit el número 8 de la revista.
  Exemple correcte El número d’habitació, de butaca.
  Exemple correcte Un número de telèfon.
  Exemple correcte Número de carnet.
  Exemple correcte Número de soci.
  Exemple correcte Número de matrícula.
  Exemple correcte El jugador número 7.
  Exemple correcte És el número 1 de la promoció (= és el primer de la promoció).
  Exemple correcte És el número dos de la llista.
  Exemple correcte Quartet per a piano, opus 23 número 4.


 • Per referir-se als nombres dels jocs d’atzar, la loteria, els sorteigs, etc.:

  Exemple correcte Ha comprat un número de loteria.

  Exemple correcte Treure un número alt, un número baix, un bon número.


 • Per expressar la talla o la mida d’un objecte:

  Exemple correcte Quin número de sabates calces? El número 39.

  Exemple correcte Dóna’m una broca del número 4.


 • Per referir-se a qualsevol de les exhibicions, execucions o peces que componen el programa d’un espectacle d’atraccions, de circ, de varietats, d’un concert, d’un recital, etc.:

  Exemple correcte Un número de màgia.


 • I en expressions populars com ara:

  Exemple correcte Fes números.
  Exemple correcte No em surten els números.
  Exemple correcte Saber molt de números.


Cal recordar que l’abreviatura de número és núm.
Bibliografia
Bruguera, Jordi. Diccionari de dubtes i dificultats del català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2000.

Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. <http://www.enciclopedia.cat> [Consulta: 16 desembre 2008].

Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. <http://dlc.iec.cat> [consulta: 16 desembre 2008].

Jané, Albert. «El nombre i el número». A: El llenguatge. Problemes i aspectes d’avui. Segona sèrie. Barcelona: Edhasa, 1978. (El Punt).

Ruaix, Josep. Diccionari auxiliar. Moià, 1996.
Darrera actualització: 26-3-2019
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«nombre i número» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/cub/criteri.php?id=1223> [consulta: 21 gener 2021].