amb data, de data i en data 

Convé no confondre les expressions temporals amb data i en data.

Exemple correcte La notificació amb data 25 de febrer, que va rebre en data 3 de març, l’autoritza a accedir a aquesta informació.

Exemple correcte En data 30 de juny el Vicerectorat de Professorat va difondre l’escrit amb data 20 de maig sobre el nou model organitzatiu.


La primera, amb data, s’usa per indicar la data inscrita en un document (és a dir, la data de redacció o d’expedició). És sinònima de l’expressió de data, menys freqüent en l’àmbit administratiu.

Exemple correcte Hem rebut una carta de la UB amb data 14 de setembre.

Exemple correcte Hem rebut una carta de la UB de data 14 de setembre.

Exemple correcte Hem rebut una carta de la UB que data del 14 de setembre.

Exemple correcte Hem rebut una carta de la UB del 14 de setembre.


Exemple correcte Acabo de rebre l’escrit de queixa amb data 11 de novembre.

Exemple correcte Acabo de rebre l’escrit de queixa de data 11 de novembre.

Exemple correcte Acabo de rebre l’escrit de queixa que data de l’11 de novembre.

Exemple correcte Acabo de rebre l’escrit de queixa de l’11 de novembre.


La segona expressió, en data, s’usa en canvi per indicar la data en què es presenta o es rep un document, o bé la data en què té lloc un fet.

Exemple correcte En data 15 de març ens han lliurat el formulari.

Exemple correcte El 15 de març ens han lliurat el formulari.


Exemple correcte En data 6 d’abril el jutge va dictar la sentència.

Exemple correcte El 6 d’abril el jutge va dictar la sentència.


Al marge d’usar correctament aquestes dues expressions, convé tenir en compte que, a diferència de l’equivalent castellà, con fecha de, si la construcció en català acompanya la data concreta, no requereix la preposició de per introduir-la, sinó que funciona sense cap tipus de nexe.

Exemple correcte En data 18 d’abril se signa el conveni amb data 15 de maig.

Exemple inadequat En data de 18 d’abril se signa el conveni amb data de 15 de maig.

Exemple inadequat En data del 18 d’abril se signa el conveni amb data del 15 de maig.


Exemple correcte En data d’avui es convoquen les eleccions per elegir els claustrals.


Exemple correcte La notificació de la resolució se signarà amb data de maig.
Darrera actualització: 26-3-2019
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«amb data, de data i en data» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/cub/criteri.php?id=1807> [consulta: 21 gener 2021].