targeta i tarja 

La paraula targeta s’utilitza amb diversos significats i la trobem habitualment tant en el lèxic comú com en altres àmbits més especialitzats, per exemple, l’electrònica i la informàtica. Es parla, doncs, de targeta de transport, targeta d’embarcament, targeta sanitària, targeta gràfica, targeta SIM, targeta moneder, etc.

Exemple correcte Demà enviarem les targetes per a l’acte d’inauguració del curs.

Exemple correcte El carnet de la UB és una targeta intel·ligent que incorpora moltes funcions.

Exemple correcte Per al congrés cal posar les targetes d’identificació dins de les fundes.


En cap d’aquests sentits no és correcte el mot tarja, que té un ús molt restrictiu i que només és adequat quan fa referència a una placa on hi ha escrita una indicació, a una obertura practicada sobre una porta o a un escut militar.

Exemple correcte A la tarja de l’entrada de l’edifici hi consta la data de la reconstrucció.

Exemple correcte A la placa de l’entrada de l’edifici hi consta la data de la reconstrucció.


Així doncs, cal evitar l’ús incorrecte del mot tarja per referir-se a targeta.

Exemple correcte L’estudiant pot pagar la matrícula del curs amb targeta de crèdit.

Exemple incorrecte L’estudiant pot pagar la matrícula del curs amb tarja de crèdit.


Exemple correcte Les targetes de visita corporatives han de seguir un model.

Exemple incorrecte Les targes de visita corporatives han de seguir un model.


Exemple correcte El dispositiu ha de tenir càmera i targeta de memòria externa.

Exemple incorrecte El dispositiu ha de tenir càmera i tarja de memòria externa.


Cal recordar que el mot targetó no és correcte i que, en aquests casos, s’ha d’utilitzar targeta gran o la forma escurçada targeta.

Exemple correcte Cal encarregar targetes grans personalitzades per al nou equip deganal.

Exemple incorrecte Cal encarregar targetons personalitzats per al nou equip deganal.


Exemple correcte Podeu descarregar-vos la invitació.

Exemple correcte Podeu descarregar-vos la targeta amb la invitació.

Exemple incorrecte Podeu descarregar-vos el targetó amb la invitació.
Darrera actualització: 7-7-2020
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«targeta i tarja» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/cub/criteri.php?id=1620> [consulta: 21 gener 2021].