Abreviacions 

L’ús actual tan restringit dels tractaments protocol·laris fa que sempre que s’usen convingui escriure’ls desenvolupats.

En qualsevol cas, les abreviatures dels tractaments protocol·laris sempre s’han de consignar en majúscula inicial, igual que les desenvolupades, i no s’han de combinar amb aquestes últimes ni en una mateixa expressió de tractament ni enmig de text.

Exemple correcte el secretari general d’Universitats, Molt Il·lustre Senyor Màrius Casp Antoni

Exemple inadequat el secretari general d’Universitats, M. I. Sr. Màrius Casp Antoni

Exemple incorrecte el secretari general d’Universitats, Molt I. Sr. Màrius Casp Antoni


Exemple correcte l’Il·lustríssim Senyor Gustau Huguet Vinyes, regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona, i el Molt Excel·lent Senyor Joan Ferrer Marquès, president de les Corts Valencianes

Exemple inadequat l’Im. Sr. Gustau Huguet Vinyes, regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona, i el M. Exc. Sr. Joan Ferrer Marquès, president de les Corts Valencianes

Exemple incorrecte l’Il·lustríssim Senyor Gustau Huguet Vinyes, regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona, i el M. Exc. Sr. Joan Ferrer Marquès, president de les Corts Valencianes
Darrera actualització: 7-3-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Abreviacions» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2144> [consulta: 31 maig 2020].