Formes femenines 

Si el tractament protocol·lari correspon a una dona, cal respectar-ne la forma femenina, tant del tractament com del càrrec.

Exemple correcte Senyora Presidenta

Exemple incorrecte Senyor President
[amb referència a una dona]
Exemple correcte Il·lustríssima Senyora Laura Coll Carbonell, magistrada jutge
Exemple incorrecte Il·lustríssima Senyora Laura Coll Carbonell, magistrat jutge
Darrera actualització: 20-5-2019
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Formes femenines» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2145> [consulta: 28 maig 2020].