Documents 

En els documents tancats o personalitzats, que s’adrecen a persones determinades (cartes i correus electrònics, convenis i contractes, certificats i títols, resolucions), s’ha d’utilitzar la forma que correspongui segons el sexe d’aquestes persones.

En aquests casos, cal aprofitar al màxim les possibilitats dels programes informàtics per editar documents personalitzats, amb l’objectiu que tant el tractament personal com la redacció del text s’adaptin al gènere que correspon.

Exemple correcte Signatura

Maria Rovira
Delegada del rector per a l’acció social

Exemple incorrecte Signatura

Maria Rovira
Delegat/ada del rector per a l’acció social

Exemples en castellà
Darrera actualització: 17-7-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Documents» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2516> [consulta: 27 novembre 2022].