Usos de per què 

Per què (sempre escrit en dos mots) és la preposició per més el pronom interrogatiu què o bé més el pronom relatiu què.
 • Quan per què és la preposició per més el pronom interrogatiu què, generalment es fa servir en les oracions interrogatives, i equival a per quina raó:

  Exemple correcte Per què sempre arribes tard?

  Exemple correcte Per quina raó sempre arribes tard?


  Cal anar en compte amb les oracions interrogatives indirectes, en què es planteja una pregunta indirectament, en forma de dubte, de desig o afirmant que algú es pregunta alguna cosa. Aquest tipus de frases expressen també un sentit d’interrogació tot i ser afirmatives, i el per què no s’ha de confondre amb la conjunció perquè amb valor causal o final.

  Exemple correcte No entenc per què sempre arribes tard.

  Exemple correcte No entenc per quina raó sempre arribes tard.

  Exemple incorrecte No entenc perquè sempre arribes tard.

  Exemple correcte No vull quedar amb tu perquè sempre arribes tard.


 • Quan per què és la preposició per més el pronom relatiu què, l’estructura que en resulta pot equivaler a pel qual, per la qual, pels quals, per les quals o per on. És un ús poc corrent d’aquest per què.

  Exemple correcte Avui sabrem el motiu per què va presentar la dimissió.

  Exemple correcte Avui sabrem el motiu pel qual va presentar la dimissió.


  Exemple correcte No recordaven la causa per què no es va editar el llibre.

  Exemple correcte No recordaven la causa per la qual no es va editar el llibre.


  Exemple correcte Els motius per què van discutir no han transcendit.

  Exemple correcte Els motius pels quals van discutir no han transcendit.


  Exemple correcte Les raons per què no vol presentar-se a la plaça, no les sap ningú.

  Exemple correcte Les raons per les quals no vol presentar-se a la plaça, no les sap ningú.


  Exemple correcte El passadís per què hem passat aquest matí és el més estret de la facultat.

  Exemple correcte El passadís per on hem passat aquest matí és el més estret de la facultat.


 • En el cas de la construcció no tenir per què seguida d’infinitiu, és millor cercar altres solucions, atès que sempre és una oració de relatiu sense antecedent i, per tant, no es pot substituir amb cap altre pronom.

  Exemple inadequat No teniu per què respondre.

  Exemple correcte No heu de respondre pas.


  Exemple inadequat No tenia per què incloure aquella referència.

  Exemple correcte No havia d’incloure per res aquella referència.


  Exemple inadequat No tens per què fer-ho.

  Exemple correcte No et sentis obligat a fer-ho.

Bibliografia
Abril, J. Diccionari pràctic de qüestions gramaticals. Barcelona: Edicions 62, 1997, pàg. 152.

Jané, A. «L’antecedent callat, I». A: Avui, 9-1-85.

——. «L’antecedent callat, II». A: Avui, 10-1-85.

Ruaix, J. Diccionari auxiliar. Moià: Josep Ruaix editor, 1996, pàg. 409.
Darrera actualització: 16-3-2016
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Usos de per què» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/cub/criteri.php?id=623> [consulta: 18 gener 2021].