Usos de per a què 

Per a què és la preposició composta per a més l’interrogatiu què, que significa quina cosa. Es fa servir en oracions interrogatives directes i indirectes amb la idea de destinació o finalitat.

Exemple correcte Per a què serveix aquesta màquina?

Exemple correcte Per a què ho volen?

Exemple correcte Explica’m per a què serveix aquesta màquina.

Exemple correcte Alcaldes, per a què?


No és correcte, però, l’ús de per a què en frases afirmatives que expressen finalitat.

Exemple incorrecte Vinc per a què m’expliquis què va passar.

Exemple correcte Vinc perquè m’expliquis què va passar.


Ara bé, en frases afirmatives, per a què és correcte si substitueix els pronoms relatius el qual, la qual, els quals o les quals, però atès que la construcció resultant és una mica forçada, no se’n recomana l’ús en els textos universitaris.

Exemple correcte El departament per al qual treballo fa molta docència.

Exemple inadequat El departament per a què treballo fa molta docència.


Així doncs, fora d’aquests casos, en les frases afirmatives amb valor final cal fer servir la conjunció perquè i un verb en mode subjuntiu.

Exemple correcte Obro la base de dades perquè en vegis els registres.

Exemple incorrecte Obro la base de dades per a què en vegis els registres.


Tampoc és correcte l’ús de la forma per a que.

Exemple incorrecte Obro la base de dades per a que en vegis els registres.
Darrera actualització: 26-2-2016
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Usos de per a què» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=624> [consulta: 21 juny 2021].