• Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Youtube
  • RSS
Idioma
El Programa de Gestió Cultural davant la situació actual

La situació que estem vivint, provocada per la crisi sanitària i econòmica de la COVID-19, ha afectat a tots els sectors, en particular el de la cultura, però també el de l’ensenyament. Una de les primeres conseqüències en el nostre àmbit va ser adaptar, en uns pocs dies, tots els cursos que oferíem en format presencial al format virtual.

Des del Programa de gestió cultural de la Universitat de Barcelona, gràcies a disposar de diversos programes a distància o semipresencials, ens vam marcar com a objectiu aplicar aquesta experiència als cursos que fins aquell moment féiem en format presencial. Però sent conscients que s’havien d’ampliar els recursos, pujar de nivell (tota crisi és una oportunitat!) i adaptar-los a les circumstàncies excepcionals del confinament (psicològiques i de teletreball en condicions no prou adequades).

Per altre cantó, per a nosaltres és important que els estudiants surtin el millor preparats per enfrontar-se al mercat laboral, especialment en moments com els actuals (de conseqüències encara incertes), on saber actuar i prendre decisions és fonamental per salvar projectes i projectar-los cap el futur. Però, també era i és important donar suport i fer un seguiment emocional dels nostres estudiants en aquests moments tan difícils i complicats.

Així, amb aquests objectius i filosofia, vàrem posar en marxa diverses estratègies. Entre d’altres: posar a disposició dels estudiants materials documentals i videogràfics nous; eines pedagògiques per aprofundir en els coneixements; (re) programar classes de caràcter teòric i pràctic de manera virtual (treballant amb tots els estudiants o amb dinàmiques de grup); concertar tutories grupals i individuals per tenir un contacte més directe i proper; o convidar a diversos professionals per compartir reflexions al voltant dels efectes provocats per la crisi associada al COVID-19 en la cultura i generar debat entre els nostres estudiants. Estem continuant l’aprenentatge i esperem millorar-lo molt més.

Segurament no tot ho hem fet bé, però teníem clar que calia posar tot l’esforç per estar a l’altura de la confiança que els estudiants ens havien dipositat. Per això, l’equip del Programa de Gestió cultural vol agrair als professionals convidats (directors de festivals, museus, programes de cooperació cultural internacional, teatres, fires, programes municipals o empresaris culturals, entre altres) la seva generositat en moments per ells difícils. I als nostres estudiants la paciència en aquest procés d’adaptació. I esperem tornar a veure’ls a les aules per continuar aprenent junts i, naturalment, tenir-los més a prop.

Alumnes de segon curs del Màster de Gestió Cultural de la Universitat de Barcelona