Dades i informes de l’àrea

Mobilitat internacional i internacionalització: Dades L’ORI gestiona una ingent quantitat d’informació vinculada a la mobilitat internacional i a la seva gestió i de la internacionalització del centre. Aquesta informació i dades ajuden a orientar les accions de l’àrea i a guiar el procés d’internacionalització, pel que fa tan a l’establiment de nous partenariats com a […]