Dades i informes de l’àrea

Mobilitat internacional i internacionalització: Dades

L’ORI gestiona una ingent quantitat d’informació vinculada a la mobilitat internacional i a la seva gestió i de la internacionalització del centre. Aquesta informació i dades ajuden a orientar les accions de l’àrea i a guiar el procés d’internacionalització, pel que fa tan a l’establiment de nous partenariats com a la presa de decisions en relació a les accions a desenvolupar per l’àrea. La UB també recull aquesta informació en informes períodics i en un nou meta-cercador que entra en funcionament el curs 2023!

UB International mobility meta-searcher: Access (pending)

Incoming | Enquesta semestral als estudiants internacionals que han finalitzat el seu intercanvi a la Facultat:

Informes de mobilitat internacional de la Facultat:

Memòries – Informe General | 2018-19

Informes de les universitats associades (2017) | Informació del 2009-10 fins 2016-17.