NORM: Making Mobility the Norm

Projecte NORM: Making Mobility the Norm

Erasmus+ Key Action 2 (KA2) | Strategic Partnerships

 

Accedeix a tota la informació sobre els participants i el projecte NORM:

Pàgina web del projecte  Fitxa tècnica de la UE

Centre de referència a la UB: Facultat d’Economia i Empresa

Descripció: El projecte NORM vol ajudar a entendre les possibles barreres institucionals i els mecanismes existents que impedeixen superar-les i, més específicament, en relació a la integració de la mobilitat dels estudiants en els programes d’estudi a les institucions d’educació superior (IES) a nivell internacional, incidint en elements com el disseny de plans d’estudi i els procediments d’acreditació. El projecte també ha permès desenvolupar i testejar possibles solucions de TI que facilitin la recerca d’equivalències de cursos i plans d’estudi entre les IES.

Més: UB-Facultat d’Economia i Empresa: Intellectual Output 2:

Reconeixements | IP UB: Dr. Ramon Ramon-Muñoz | Altres participants i impulsors: UB: Dra. Aurèlia Mañé, Dra. Bibiana Crespo i àrea internacional de la UB, ORI, Eva Gea i Facultat d’Economia i Empresa | Partenariat internacional: University of Marburg, EUF i totes les universitats participants.

Projecte co-finançat amb fons del Programa Erasmus+ la UE