GLOBAL FACULTY

La Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona té signats acords específics de mobilitat d’estudiants amb diferents universitats d’arreu del món que permeten als estudiants de la Facultat realitzar-hi una estada acadèmica sota unes característiques similars a les del programa Erasmus+: intercanvis semestrals o anuals, exempció de pagament de la matrícula a la universitat estrangera i reconeixement dels cursos realitzats a l’estranger, sempre que es segueixin els tràmits pertinents per a fer-ho. La informació que pots trobar en aquesta pàgina s’actualitza quan obren les convocatòries de cada curs acadèmic, normalment al llarg de la primera setmana de l’obertura. Si ja han tancat, la informació que pots trobar de mentre et pot servir a mode d’orientació.

Informació del programa

Informació de la convocatòria

Consulta el document informatiu de la convocatòria i la convocatòria del programa Global Faculty per a mobilitats del curs 2024-25, al següents enllaços:

2024-25: Document informatiu de la convocatòria | Convocatòria Global Faculty

Convocatòries anteriors:

2023-24: Document informatiu de la convocatòria | Convocatòria Global Faculty

2022-23: Document informatiu | Convocatòria

Portal de les convocatòries

 

Tota la informació de les convocatòries Global Faculty està disponible a la següent pàgina web:

Portal de convocatòries Global Faculty.

En cas que ja hagi tancat la convocatòria, la informació disponible sobre la convocatòria passada, mentre no s’obri la nova, et pot servir a mode d’orientació. Tota la informació s’actualitza tan bon punt s’obre la convocatòria: terminis, requisits, documentació i tramitació de la sol·licitud i oferta de places.

La convocatòria acostuma a obrir-se aproximadament a l’octubre/novembre de cada curs acadèmic per a mobilitats de primer semestre, segon semestre i anuals del següent curs acadèmic.

Destinacions Global Faculty

 

Pots consultar l’oferta de places Global Faculty de la Facultat d’Economia i Empresa a la següent pàgina web:

Destinacions Global Faculty UB

Què has de tenir en compte?

 • Cerca: La cerca de places Global Faculty s’ha de realitzar a la nostra pàgina web i no a l’aplicatiu SOP, ja que a la nostra pàgina web pots trobar tota la informació relativa als requisits específics de cada plaça (nivell d’idioma, certificats específics, infromació destacada que cal que tinguis en compte de cada plaça, oferta de cursos, etc). Si sol·licites una destinació sense ajustar-te a les especificitats de la mateixa, no se t’assignarà plaça. Així doncs, és molt important que a l’aplicatiu SOP només realitzis la sol·licitud i no la recerca de places. Si trobes una divergència entre l’oferta a l’aplicatiu SOP i la nostra pàgina web, si us plau, adreça’t a l’Oficina de Relacions Internacionals.
 • Ensenyament: És imprescindible que la plaça estigui ofertada per al teu ensenyament.
 • Cursos: A part de prendre en consideració la destinació que més t’atrau, consulta també l’oferta de cursos. Cada universitat té una oferta diferent, més o menys limitada, que pot escaure’s millor o pitjor a les teves necessitats en funció de les assignatures que vulguis cursar a l’estranger. Els cursos oferts per la universitat estrangera hauria de ser un dels elements més importants a tenir en compte alhora de fer la teva tria de places.
 • Requisits d’idioma: Assegura’t que només demanes aquelles places a les quals s’adeqüi el teu nivell d’idioma, si no t’arrisques a que es denegui la teva sol·licitud, tant per part de la UB com de la universitat estrangera. Si no s’indica el contrari, s’haurà acreditar d’acord al Procediment d’Acreditació Lingüística, però hi ha places i destinacions per a les que es requereix un títol específic (IELTS, TOEFL, etc.). Per als idiomes alemany, anglès i francès s’ha d’acreditar un nivell mínim de B1, sinó la sol·licitud es considerarà exclosa. Actualment moltes de les universitats estrangeres sol·liciten un nivell mínim de l’idioma de l’intercanvi, que acostuma a ser més alt (habitualment B2). Has de consultar el nivell específic de cada plaça a l’oferta de places Erasmus+ Estudis de la Facultat. Ara més que mai serà necessari haver fet un esforç previ amb l’idioma estranger abans de sol·licitar una mobilitat internacional.
 • Informació important: Algunes places tenen indicada, en vermell, informació molt important que cal que tinguis en consideració: hi ha destinacions que només són anuals, o per a les que cal indicar el campus de preferència, o que caldrà que indiquis a la sol·licitud si prefereixes un canvi de semestre mantenint la destinació abans de passar a la següent destinació. Assegura’t que tens present tota aquesta informació i que fas les indicacions pertinents a la sol·licitud del SOP
 • Calendari acadèmic: El calendari acadèmic varia d’una universitat a una altra. Et recomanem comprovar el calendari acadèmic de la universitat que t’interessa perquè en funció del mateix pot ser més adient que hi vagis el primer o el segon semestre. Per exemple, hi ha universitats on és recomanable anar-hi el segon semestre perquè els semestres comencen i acaben molt més tard que els nostres, i per tant, si hi vas el primer semestre tornaràs quan aquí ja hauran començat les classes. Per altra banda, en aquelles universitats on els semestres comencin i acabin abans que els nostres és recomanable anar-hi el primer semestre perquè si hi vas el segon, et coincidiran l’inici de les classes a la universitat de destí amb els exàmens de primer semestre de la Facultat. A continuació pots trobar un cronograma que t’orientarà sobre quin és el semestre d’estada més adient en funció del país de destinació. Aquest és un document orientatiu fet en base a una mostra d’universitats de cada país, si us plau, consulta específicament el calendari acadèmic de la universitat a la qual estiguis interessat a anar per tal de decidir si és millor realitzar una estada de SEM1 o de SEM2: Cronograma. En el cas de les estades anuals, el calendari acadèmic és indiferent, ja que no cal combinar-lo amb el nostre.
 • Despeses econòmiques: Un altre factor important que pots voler tenir en compte és el cost de la vida a la destinació que elegeixis, per exemple, algunes capitals europees són molt cares pel que fa a l’allotjament i altres despeses imprescindibles i alguns països i/o ciutats permeten viurehi amb una quantitat de diners molt més ajustada que d’altres.
 • Visats: En cas que no tinguis la nacionalitat d’algun dels països membres de la Unió Europea o que vulguis realitzar l’intercanvi fora de la UE, has de tenir en compte que és possible que hagis de tramitar un visat d’estudiant. En aquest cas, això implica un cost econòmic, a més de la presentació de documentació extra per a l’expedició del visat. Aquesta documentació extra pot ser molt variada i pot incloure des de títols específics d’anglès fins a justificants bancaris conforme es disposa d’una quantitat determinada de diners al banc que acreditin la solvència econòmica de l’estudiant mentre es troba al país estranger o fins i tot certificats mèdics. Informa’t bé de quins són els tràmits per a l’expedició del visat d’aquells països que no formin part de la unió europea als que estiguis interessat a anar o del països europeus en cas que no tinguis la nacionalitat d’un dels estats membres.
 • Organització de l’intercanvi a la universitat estrangera: És important que et miris la pàgina web de l’Oficina de Relacions Internacionals de les universitats estrangeres, allà podràs trobar la informació que tenen publicada pels estudiants que van a fer-hi un intercanvi. Hi ha universitats on aquesta informació és molt exhaustiva i així podràs saber com gestionen els intercanvis, l’allotjament, les activitats que organitzen pels estudiants internacionals i tot allò que per ells és important que tinguis en compte com a estudiant d’intercanvi a la seva institució. Pots escriure, sempre que ho necessitis, a l’Oficina de Relacions Internacionals de la universitat estrangera per demanar aquella informació que necessitis (cursos, programes de les assignatures, opcions d’allotjament, etc).

Procediment d’Acreditació Lingüística

 

Has de saber que degut a l’alt volum de mobilitat existent actualment les universitats són cada cop més exigents pel que fa al nivell d’idioma i és important que el nivell de l’idioma estranger s’hagi treballat prèviament a la presentació de la sol·licitud. Si estàs pensant en realitzar un intercanvi, posa’t les piles amb l’idioma! El nivell d’idioma estranger l’has d’acreditar d’acord al que estableix el Procediment d’Acreditació Lingüística, excepte per a aquelles places o idiomes en els que s’indiqui altra cosa. Pots consultar el Procediment d’Acreditació Lingüística al següent enllaç: Procediment d’Acreditació Lingüística

Requisits d’idioma de les places Global Faculty

A les secció “Destinacions Global Faculty” de la nostra pàgina web trobaràs indicat el nivell d’idioma per a cada una de les destinacions. Has de tenir en compte:

   • Es imprescindible acreditar el nivell d’idioma d’acord al Procediment d’Acreditació Lingüística. Per als idiomes anglès, alemany i francès s’haurà d’acreditar com a mínim un nivell B1, en cas contrari la sol·licitud es considerarà exclosa. A més, cal consultar el nivell específic requerit per a cada plaça, que pot ser més alt.
   • Per a les places on s’indica: “MANDATORY nivell x” no s’assignarà plaça si no s’arriba al nivell exigit.
   • Per a les places on s’indica: “RECOMMENDED nivell x” l’Oficina de Relacions Internacionals assignarà plaça tot i que no s’arribi al nivell recomanat. No obstant, tingues en compte que la decisió última sempre dependrà de la universitat de destí i per tant et recomanem que només sol·licitis aquelles universitats a les quals s’adeqüi el teu nivell d’idioma. Sinó t’arrisques a que, tot i tenir la plaça assignada per nosaltres, la universitat estrangera no accepti la teva candidatura i denegui la teva acceptació.

Sense perjudici del que estableixi la convocatòria general, els criteris de selecció de la Facultat d’Eonomia i Empresa són:

 • És necessari complir amb els requisits específics de cada plaça (nivell d’idioma, títol específic de nivell d’idioma i/o nota mínima d’expedient acadèmic).
 • En el cas dels estudiants amb discapacitat igual o superior al 33%: En funció de la discapacitat de l’estudiant i de les necessitats específiques que aquest/a tingui (pel que fa a disposar d’instal·lacions adaptades, etc.) la comissió de selecció de la Facultat podrà valorar l’assignació directa de plaça.

Graus: La selecció es realitzarà en base a la mitjana de l’expedient acadèmic. En cas d’empat es considerarà:

  • En primer lloc un nivell d’idioma superior.
  • En segon lloc la carta de motivació, el llistat provisional d’assignatures a cursar a l’estranger i haver estat beneficiari de la beca del ministeri el curs immediatament anterior al de la presentació de la sol·licitud.
  • En tercer lloc es considerarà la mitjana de l’expedient acadèmic actualitzada en el moment de desfer l’empat (en cas que hi hagi noves notes entrades a l’expedient que es puguin prendre en consideració) i la relació entre les assignatures suspeses i no presentades respecte a les matriculades.

Màsters: Per a les places que siguin conjuntes per a Grau i Màster, la selecció es farà tenint en compte els criteris establerts per als estudiants de Grau. Per les places exclusives de màster, la selecció es realitzarà tenint en compte els criteris establerts a la convocatòria general del programa, conjuntament amb l’aprofitament realitzat en el màster, l’exposició dels motius de la sol·licitud, així com altres mèrits que s’exposin en el CV.

 

TAULA AMB ELS BAREMS DE PUNTUACIÓ DE LA FACULTAT D’ECONOMIA I EMPRESA:

 • Graus: Del 5 al 10, en base a la mitjana de l’expedient acadèmic.
 • Màsters: En el cas de complir amb els criteris específics de cada plaça, es tindrà en compte la nota de l’expedient acadèmic (8 sobre 10) i la valoració de la resta de criteris de selecció específics (2 sobre 10).

Beques i ajuts econòmics

 

Tota la informació relativa als ajuts econòmics i beques disponibles és orientativa i fins que no es publiqui cada convocatòria. Així doncs agafa aquesta informació a mode d’orientació però sàpigues que poden haver-hi canvis d’un curs acadèmic al següent.

Document informatiu: Ajuts econòmics | Programa Global Faculty