La gramàtica

La gramàticaLa gramàtica és un àmbit important en el domini d’una llengua, perquè ens ajuda a parlar-la i escriure-la correctament. L’italià és una llengua romànica, com el català i el castellà, i per això té una gramàtica molt semblant a la nostra. Aquesta és la raó que puguem aprendre’l amb relativa facilitat, cosa que resulta molt gratificant. De tota manera, tot i que la gramàtica és similar, no és exactament igual, la qual cosa farà que ens hàgim de concentrar en aquells aspectes diferenciats. Els següents consells poden ajudar-vos:

  • Per treballar-la cal fer exercicis, però també necessitareu una bona gramàtica de consulta per resoldre els dubtes que us vagin sorgint.
  • A Internet hi ha recursos que us ajudaran a practicar-la, però en alguns casos poden ser insuficients i us caldrà recórrer a bibliografia. Des d’aquí us recomanem webs i llibres, que trobareu a l’enllaç sota aquestes línies.
  • És molt útil fer fitxes o esquemes amb els aspectes que us resultin més difícils. D’aquesta manera «ordenareu» les regles a la vostra manera, recordareu millor les estructures i tindreu una font de consulta personalitzada que us serà útil.
  • No us limiteu a un sol nivell. Si teniu dificultats amb algun tema, podeu treballar amb materials d’un nivell immediatament inferior.
  • És molt habitual practicar la gramàtica per escrit, per exemple fent exercicis d’omplir els buits o d’opció múltiple. Però també és aconsellable que ho feu oralment, formulant frases amb les estructures que aneu aprenent. Així adquirireu agilitat. Podeu fer-ho sols, o també en parella o en grup. Per exemple, amb la vostra parella d’intercanvi lingüístic, si en teniu. En aquest darrer cas, podria anar-vos molt bé si abans de conversar us prepareu prèviament els temes, el vocabulari i la gramàtica que fareu servir.
  • Hi ha aspectes de la gramàtica italiana als quals haureu de parar atenció perquè són diferents del català i/o castellà. És el cas dels verbs auxiliars dels temps verbals compostos (essere o avere?). O el règim de les preposicions i les irregularitats de la conjugació verbal. També l’ús del mode subjuntiu (il congiuntivo), que és una mica diferent del català o castellà.

Aquesta secció ha comptat amb la col·laboració de l’Eulàlia Planas Niubó, que ha fet algunes consideracions sobre la gramàtica italiana i també n’ha esmentat aspectes als quals cal parar atenció.