L’expressió escrita

L'expressió escrita

L’expressió escrita és, com el seu nom indica, la capacitat d’escriure textos de qualsevol tipus. A continuació us donem alguns consells per treballar-la:

 • Escriviu sovint. És millor fer-ho amb freqüència, encara que només siguin unes línies cada dia, que no pas fer una redacció llarga un cop al mes.
 • Busqueu algú que us corregeixi els textos: hi ha comunitats virtuals d’intercanvi de correccions, on persones natives revisaran els vostres escrits a canvi que vosaltres feu el mateix en la vostra llengua.
 • Feu-vos una llista de diferents temes per fer redaccions, basada en els vostres objectius d’aprenentatge i en els continguts que aneu estudiant. Alguns consells per escriure-les:
  • Feu pluges d’idees, llistes i esquemes.
  • Intenteu que el text estigui ben organitzat, i doneu-hi cohesió utilitzant connectors (prima di tutto o innanzitutto, da una parte/d’altra parte, dopo o poi, dopodiché, sopratutto, e così via, alla fine, per concludere, etc.).
  • Practiqueu diferents registres: formals, informals o fins i tot literaris.
  • Treballeu amb el corrector ortogràfic desactivat, i torneu-lo a activar quan hagueu acabat per comprovar els errors ortogràfics que heu fet.
  • Deixeu «refredar» els vostres textos. L’endemà potser hi trobareu errors que havíeu obviat.
 • Fer redaccions és un treball reflexiu i planificat, però no és l’única manera d’exercitar l’expressió escrita. També podeu participar en xats, que són informals i espontanis, i us permetran desenvolupar agilitat de redacció.
 • Treballeu l’ortografia i la puntuació amb materials específics. Pel que fa a l’ortografia, caldrà sobretot que us fixeu en l’ús de les dobles consonants (mm, bb, tt, pp, gg, cc, ss).