PhysioEx 10.0 (simulacions de laboratori de Fisiologia)

Serveis per a: Estudiants PDI/PAS | Origen:
PhysioEx 10.0 (simulacions de laboratori de Fisiologia)

PhysioEx Web és una eina de simulació de pràctiques de laboratori de Fisiologia, propietat de l’editorial Pearson. S’inclouen 12 exercicis amb 63 activitats diferents.

“…PhysioEx™ 10.0 Laboratory Simulations in Physiology provide newly formatted exercises in HTML for increased stability, web browser flexibility, and improved accessibility. The 12 Exercises contain 63 easy-to-use laboratory simulation activities that complement or replace wet labs, including those that are expensive or time-consuming to perform in class.  PhysioEx allows students to repeat labs as often as they like, perform experiments without harming live animals, and conduct experiments that are difficult to perform in a wet lab environment because of time, cost, or safety concerns….”

La UB i Pearson han arribat a un acord per poder oferir els accessos a la plataforma en condicions molt favorables de contractació.

L’acord consisteix en oferir accessos nominals de 12 mesos pels estudiants (amb un cost inicial de 20€)  per 8,65€, per tant amb un descompte superior al 55%, sempre que la contractació mínima sigui de 50 subscripcions.

Com l’accés a PhysioEx és nominal i via web, els alumnes podran en qualsevol moment i circumstància realitzar aquests exercicis, per tant,  també l’ús des de fora de la xarxa UB.


Accés al servei

Envieu-nos un email a informatica.personal@ub.edu, amb el nombre de subscripcions que necessiteu contractar (mínim 50).

Us posarem en contacte amb Pearson per a finalitzar la tramitació de la comanda en unes condicions ja prefixades.

Per cada grup interessat es generarà un S/N d’activació múltiple que cobrirà tantes activacions com subscripcions s’han contractat.

A partir del moment en que l’estudiant activa el producte se li garanteix accés a la plataforma durant 12 mesos.

Els professors interessats ens poden sol·licitar accés temporal a la plataforma per tal d’avaluar-la.