Portal OnTheHub (by Kivuto) per la UB. Llicències educatives amb mitjans personals

Serveis per a: Estudiants PDI/PAS | Origen:
Portal OnTheHub (by Kivuto) per la UB. Llicències educatives amb mitjans personals

Kivuto és una empresa de serveis de programari centrada en facilitar plataformes de contractació, distribució i gestió de programari per a la comunitat educativa. Disposa d’acords amb algun dels principals fabricants de software (Microsoft, VMWare, IBM,…) oferint en els seus portals OnTheHub aquests beneficis.  A la UB hem sol·licitat l’activació del nostre propi portal OnTheHub de Kivuto, facilitant un nou canal de compra de llicències acadèmiques que, en alguns casos, pot ser interessant. Els portals OnTheHub són externs a la gestió i infraestructura de la pròpia UB.

Els contractes, convenis, i qualsevol negociat directament entre la UB i els fabricants de software es mostraran sempre a les pàgines web de Programari UB i la gestió s’integrarà, si s’escau, al Catàleg de Programari UB.


Accés al servei

Accediu al portal OnTheHub de Kivuto de la UB. Autentiqueu-vos.

Segons el col·lectiu a que pertanyeu us oferirà diferents productes amb diferents condicions.

Els beneficis gestionats des del portal OnTheHub de la UB: tramitació i pagaments de la llicència, descàrregues de programari, disponibilitat de números de sèrie, custodi dels documents de llicència, etc…  no estan tutelats per l’ÀreaTIC i seran responsabilitat de Kivuto i del propi usuari. Els pagaments es realitzaran sempre amb mitjans electrònics personals de l’usuari (no institucionals).

Més informació a la nostra base de coneixements.