Prism Academy: el portal e-Learning de GraphPad Prism

Serveis per a: PDI/PAS | Origen:
Prism Academy: el portal e-Learning de GraphPad Prism

Al març 2020 s’estrena la Prism Academy, el portal de recursos formatius de GraphPAD Prism, on els investigadors UB  trobaran diferents cursos per perfeccionar-se en l’ús de l’eina.

Veieu aquest vídeo introductori sobre els continguts que hi podreu trobar.

GraphPAD Prism és un programari de referència en l’anàlisi i presentació de les dades principalment en la recerca en l’àmbit de Medicina, Farmàcia, Biologia, etc… i per tant, molt referenciat en articles i publicacions. Des de  programari UB gestionem  una llicència de grup amb múltiples subscripcions, +100,  i de la que els investigadors UB es poden beneficiar afegint-se en qualsevol moment amb un cost molt optimitzat (descomptes de +70% respecte les subscripcions individuals).

 

Accés al servei